Compania Media Maketing a participat în perioada Septembrie 2017 – Martie  2018, la programul internațional de formare a unor experți în elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă,  ”Innovation Pilot Pool – EXPERT GROUP: SUMP LEARNING PROGRAMME”, finanțat prin programul Orizont 2020 prin reprezentant Anca Mărăcine (expert accesare fonduri europene).

Proiectul a fost derulat de Asociația Internațională POLIS (Promotion of Operational, Links with Integrated Services) cu sediul în Bruxelles, Belgia și vine în sprijinul orașelor europene în ceea ce privește mobilitatea urbană durabilă. În cadrul proiectului, a fost  selectat un grup de 19 participanți din 19 orașe europene: Praga (Cehia), Rijeka (Croația), Bielefeld (Germania), Atena (Grecia), Heraklion Creta (Grecia), Piraeus (Grecia), Apulia (Italia), Messina (Italia), Padua (Italia), Rimini (Italia), Riga (Letonia), Częstochowa (Polonia), Krakowia (Polonia), Amadora (Portugalia), Funchal (Portugalia), Vila Real (Portugalia), Tîrgu Mureș (România), Oradea (România), Ploiești (România).

În condițiile în care mobilitatea cetățenilor devine tot mai dificil de gestionat pentru administrația orașelor datorită creșterii accelerate a numărului de autovehicule personale, precum și a diversificării modurilor de transport, elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă a devenit mai mult decât necesară. Lipsa experților în domeniu, implicarea stakeholderilor, lipsa datelor statistice și a datelor de trafic sunt doar câteva dintre provocările întâlnite în etapa de elaborare a Planurilor de Mobilitate. Așadar, formarea unor experți în domeniul mobilității urbane constituie o bună inițiativă în acest sens.

Programul de formare SUMPs-Up, s-a derulat pe o perioadă de aprox. 6 luni cuprinzând 3 webinaruri, 3 cursuri on-line și 3 workshop-uri fiind dezbătute următoarele subiecte principale:

 • Probleme și tendințe legate de mobilitate în Europa și măsuri de depășire a acestora: provocarea reducerii traficului rutier;
 • Prezentearea situației transportului din fiecare oraș participant și a principalelor provocări privind elaborarea planurilor de mobilitate
 • Procesul de colectare a datelor și analizarea situației de mobilitate
 • Implicarea stakeholderilor și a cetățenilor în determinarea problemelor și analizarea situației privind mobilitatea (stiudu de caz Bielefeld – Germania)
 • Situația mobilității locale și practici în planificare a PMUD (studiu de caz Thessaloniki – Grecia),
 • Crearea viziunii pe termen lung și a obiectivelor strategice ale PMUD;
 • Studii de caz privind dezvoltarea viziunii, planificării strategice și stabilirii obiectivelor (Malmo – Suedia, Birmingham – Anglia, Bielefeld – Germania);
 • Măsuri privind îmbunătățirea sistemului de mobilitatea în orașul Funchal – Portugalia;
 • Prezentarea contextului mobilității și planificării în Bruxelles;
 • Modalități de punere în aplicare a proceselor în viitor;
 • Selecța măsurilor pentru planulrile de mobilitate – studiu de caz, orașul Perugia (Italia);
 • Pregătirea planurilor de acțiune – studiu de caz – orașul Maia (Portugalia)

Participarea la Programul de învățare SUMP1 ne-a ajutat să înțelegem mult mai bine atât importanța realizării unui Plan de mobilitate urbană durabilă, cât și procesul de elaborare a acestuia în cele trei faze: diagnosticare, viziune și adoptare. Totodată, ne-a oferit oportunitatea de a identifica diverse soluții pentru problemele întâmpinate în procesul de elaborare.

În cadrul workshopurilor care au avut loc la Salonic (Grecia), Bruxelles (Belgia) și Tampere (Finlanda), am creat legături cu experți din alte orașe orașe europene cu care am schimbat idei și experiențe, creând totodată o bază de date foarte utilă. Vizitele de lucru din cele trei orașe, precum și interacțiunea cu participanții, ne-au oferit ocazia de a colecta soluții și idei practice care ar putea fi puse în implementare și în Municipiul Tîrgu Mureș, în etapa de implementare a planului de mobilitate. În timpul atelierelor de lucru am avut ocazia să dezbatem probleme comune, dar pentru care s-au identificat soluții diverse și am învățat că indiferent de mărimea sau dezvoltarea unui oraș, problemele cu care ne confruntăm sunt adesea identice și putem găsi soluții la problemele noastre în experiențele altora.

Cursurile și atelierele online au fost foarte utile, oferindu-ne o imagine mult mai clară asupra modului de elaborare a unui astfel de plan. Participarea la program a sporit orizontul de dezvoltare și reprezintă un început foarte bun în acumularea de experiență privind dezvoltarea unor planuri de mobilitate urbană cu adevărat integrate și orientate către cetățeni și viitor.