AFIR a publicat pe site-ul http://portal.apdrp.ro/ VARIANTELE CONSULTATIVE ale Ghidurilor Solicitantului pentru următoarele submăsuri de finanțare din cadrul PNDR 2014-2020:
Submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”
Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole”
Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Infrastructura de acces AGRICOLĂ”
Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Componenta IRIGAŢII”
Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”
Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”
Submăsura 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”
Submăsura 7.6 „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural”
Totodată conform declarațiilor date de secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ne așteptăm ca în cursul lunii martie să fie deschise sesiunile de proiecte aferente anului 2016.

Sursa: AFIR