Elaborare proiecte

Elaborari cereri de finanțare și planuri de afaceri

Managementul investiţiei

Implementarea proiectelor de investiţii publice şi private

 

Achiziţii publice

Managementul procedurilor de achiziţie publică

 

Proiectare tehnică

Proiectare  pentru construcţii civile, industriale, edilitare şi  drumuri

 

Consultanţă tehnică

Supravegherea execuţiei lucrărilor de construcţii în diverse domenii

Analize cost beneficiu

Analize pentru proiecte de investiții și studii de fezabilitate

Topografie

Ridicari topografice, lucrari de cadastru si intabulare

Publicitate

Concepţie grafică, design publicitar şi campanii de publicitate

Finalizarea proiectului de modernizare a străzilor din comuna Viișoara

A avut loc recepția finală a lucrărilor în cadrul obiectivului de investiții „MODERNIZARE DC 70 ȘI STRĂZI ÎN COMUNA VIIȘOARA, JUDEŢUL MUREȘ”. Scopul proiectului a fost modernizarea drumului comunal DC70 și a unor străzi din Comuna Viișoara, în lungime totală de 9.253...

Proiecte câştigate

milioane EURO fonduri atrase

%

Procent proiecte aprobate

Ani de experienţă