Elaborare proiecte

Elaborari cereri de finanțare și planuri de afaceri

Managementul investiţiei

Implementarea proiectelor de investiţii publice şi private

 

Achiziţii publice

Managementul procedurilor de achiziţie publică

 

Proiectare tehnică

Proiectare  pentru construcţii civile, industriale, edilitare şi  drumuri

 

Consultanţă tehnică

Supravegherea execuţiei lucrărilor de construcţii în diverse domenii

Analize cost beneficiu

Analize pentru proiecte de investiții și studii de fezabilitate

Topografie

Ridicari topografice, lucrari de cadastru si intabulare

Publicitate

Concepţie grafică, design publicitar şi campanii de publicitate

Informare programe POC și POIM

Media Marketing a depus la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)  solicitarea de informare nr.213 din data de 17.03.2021 referitor la derularea apelurilor de proiecte POIM/881/9/1, Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea...

Proiecte câştigate

milioane EURO fonduri atrase

%

Procent proiecte aprobate

Ani de experienţă