Elaborare proiecte

Elaborari cereri de finanțare și planuri de afaceri

Managementul investiţiei

Implementarea proiectelor de investiţii publice şi private

 

Achiziţii publice

Managementul procedurilor de achiziţie publică

 

Proiectare tehnică

Proiectare  pentru construcţii civile, industriale, edilitare şi  drumuri

 

Consultanţă tehnică

Supravegherea execuţiei lucrărilor de construcţii în diverse domenii

Analize cost beneficiu

Analize pentru proiecte de investiții și studii de fezabilitate

Topografie

Ridicari topografice, lucrari de cadastru si intabulare

Publicitate

Concepţie grafică, design publicitar şi campanii de publicitate

Solicitare adresată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind îmbunătățirea legislației în domeniul închirierii pășunilor/pajiștilor din domeniul public al unităților administrativ teritoriale.

Bazându-ne pe experiența noastră obținută prin asigurarea serviciilor de consultanţă acordate unităţilor administrativ-teritoriale în întocmirea documentaţiilor şi realizarea procedurilor de închiriere a pajiștilor (pășunilor) din domeniul public şi/sau privat al...

Proiecte câştigate

milioane EURO fonduri atrase

%

Procent proiecte aprobate

Ani de experienţă