Ambulatoriul din Municipiul Târnăveni va beneficia de dotări noi prin proiectul „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ AMBULATORIE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DR. GHEORGHE MARINESCU TÂRNĂVENI”. Proiectul va fi finanțat prin PNRR – Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie, apel gestionat de Ministerul Sănătății.

Prin proiect se propune dotarea ambulatoriului existent din cadrul Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni cu echipamente medicale și dotări specifice cabinetelor: chirurgie, medicină internă, dermato-venerologie, neurologie, obstetrică-ginecologie, pediatrie, ORL, endocrinologie, ortopedie și traumatologie, urologie, psihiatrie, oftalmologie, cardiologie, laborator analize medicale, diabet zaharat, nutritie și boli metabolice, TBC, laborator radiologie și imagistică medicală, oncologie, pneumologie, cabinet explorări funcționale, laborator recuperare medicină fizică și balneologie, medicina muncii.

Cu ajutorul sprijinului financiar solicitat se propune dotarea a 5 specialități clinice noi, respectiv: cabinet pneumologie, cabinet oncologie, cabinet medicina muncii, laborator recuperare medicină fizică și balneologie, cabinet explorări funcționale. In cadrul clădirii existente destinate ambulatoriului, există spații suficiente pentru aceste cabinete, dar din lipsa fondurilor acestea nu au putut fi dotate corespunzător pentru a deveni funcționale.

In cadrul proiectului se propune, inclusiv, dotarea cabinetelor:

  • Analize de laborator: dotare laborator analize,
  • Investigații cu radiații ionizante: aparat Rx digital,
  • Investigații neiradiante: ecograf,
  • Investigații de înaltă performanță: aparat de rezonanță magnetică (laborator radiologie și imagistică medicală).

Astfel se va asigura dezvoltarea infrastructurii Unității de Asistență Medicală Ambulatorie din cadrul Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni, prin dotarea specialităților existente și inființarea unor specialități noi, având ca efect direct îmbunătățirea serviciilor medicale de bază și creșterea accesului la servicii medicale de calitate, inclusiv la servicii de prevenție, de diagnostic și tratament precoce.

Bugetul total al proiectului este de 13.161.055,75 lei, buget asigurat în întregime prin finanțarea nerambursabilă obținută.

Media Marketing a contribuit la obținerea acestei finanțări prin prestarea serviciilor de consultanță în întocmirea documentațiilor în vederea obținerii finanțării.