Topografie şi Cadastru

Servicii de topografie oferite

  • Servicii de întocmire şi avizare de către OCPI a planurilor topografice necesare întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire şi desfiinţare;
  • Servicii de întocmire şi aprobare a documentaţiei cadastrale pentru prima întabulare a imobilelor, propritate publică sau privată, în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară;
  • Servicii de întocmire şi aprobare a documentaţiei cadastrale pentru actualizarea informaţiilor din sistemul de cadastru şi publicitate imobiliară: radiere construcţii, modificări limite de proprietate, modificare suprafaţă imobil, actualizare categorii de folosinţă pentru imobile;
  • Servicii de întocmire şi aprobare a documentaţiei cadastrale de identificare a imobilelor situate în alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară.

Staţie totală Leica TCR 405

TCR_405

GPS ProMark RTK 220

GPS-ProMarK