Fondurile europene de până la 200.000 de euro pentru afacerile mici, fără să fie nevoie de cofinanțare proprie din partea antreprenorilor, se estimează a se lansa în februarie 2016. În aceste proiecte, cheltuiala microîntreprinderii cu TVA va fi eligibilă, dacă va fi nedeductibilă.

Noua linie de finanțare va oferi microîntreprinderilor ajutoare de minimis de maximum 200.000 de euro, pentru investiții. Intensitatea finanțării este de 100%, ceea ce înseamnă ca nu va fi necesar ca firmele sa contribuie cu bani proprii la investiție.

Conform precizărilor din Ghidul Solicitantului „Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 100% din valoarea eligibilă a investiției, în limita de minimis – valoarea maximă a ajutorului ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare) este de 200.000 de euro”.

Eligibile vor fi doar microîntreprinderile, adică acele întreprinderi care au cel mult 9 angajați și realizează o cifră de afaceri anuala neta sau dețin active totale de maximum 2 milioane de euro.

În plus, beneficiarii trebuie sa întrunească o serie de condiții suplimentare de eligibilitate, cumulate, printre care amintim:

  • Să aibă vechime de cel puțin 1 an fiscal integral
  • Să fie societate comercială sau societate cooperativă (SRL, cooperative etc).

Ca domeniu de activitate, principala activitate sprijinită prin intermediul acestei priorități de investiție vizează Construcția / modernizarea și extinderea spațiului de producție / servicii microîntreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale și necorporale.

Sursa: www.regio-adrcentru.ro