In perioada 25 mai 2016, ora 12:00 – 25 noiembrie 2016, ora 12:00, se pot depune spre finanțare proiecte destinate conservării, protejării, promovării și dezvoltării patrimoniului natural si cultural – prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

„Pentru apelul destinat proiectelor de patrimoniu, bugetul alocat este de 270,83 de milioane euro, din care 233 de milioane provin din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Ce urmărim este ca, după finanțarea acestor investiții, sa crească gradul de conservare la obiectivele de patrimoniu sau numărul de vizitatori. Proiectele finanțate prin acest apel POR vor contribui, în acest fel, la conservarea identității culturale și dezvoltarea economica locala”, a declarat viceprim-ministrul Vasile Dincu.

Pentru acest apel de proiecte pot solicita finanțare autoritățile publice centrale și locale, unitățile de cult, ONG-uri si parteneriate intre aceste entități.

Valoarea eligibila / proiect:
• Valoarea minima a proiectului: 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.
• Valoarea maxima a proiectului: 5 milioane euro. In cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maxima a proiectului este de 10 milioane euro.

Activități finanțabile:

Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:
• Restaurarea, consolidarea, protecția si conservarea monumentelor istorice;
• Restaurarea, protecția, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor;
• Restaurarea si remodelarea plasticii fațadelor;
• Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie);
• Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;
• Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat;
• Activitati pentru digitizarea obiectivului restaurat in cadrul proiectului;
• Activitati conexe pentru punerea in valoare sau functionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.
Scopul si realizarea activitatilor propuse in proiect trebuie sa contribuie la punerea in valoare a obiectivului de patrimoniu, pentru a se crea premisele creșterii numarului de vizitatori, ca urmare a investitiei realizate si de a contribui la cresterea competitivitatii arealului in care sunt localizate.

Pentru detalii suplimentare privind această măsură de finanțare vă rugăm să ne contactați.