Locuitorii Orașului Sovata vor beneficia de servicii sanitare îmbunătățite datorită aprobării finanțării pentru proiectul „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ AMBULATORIE DIN CADRUL SPITALULUI SOVATA-NIRAJ”.

Proiectul va fi finanțat prin PNRR – Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie, apel gestionat de Ministerul Sănătății.

Prin implementarea proiectului se va construi o clădire nouă în regim P+E, în care își va desfășura activitatea Ambulatoriul Spitalului Sovata-Niraj. Totodată se vor achiziționa echipamente medicale și dotări de ultimă generație pentru specialitățile existente la acest moment în ambulatoriu și pentru specialitățile noi propuse prin proiect.

Prin implementarea proiectului se va extinde numărul de specialități clinice cu 6 noi specialități: pneumologie, psihiatrie, endocrinologie, neurologie, diabetologie, cardiologie, și

vor fi dotate următoarele specialități paraclinice: analize de laborator, investigații cu radiații ionizante și investigații neiradiante.

Astfel 13 specialități din care 10 specialități clinice și 3 paraclinice își vor desfășura activitatea în clădirea nouă a ambulatoriului, având ca efect direct îmbunătățirea serviciilor medicale de bază și creșterea accesului la servicii medicale de calitate, inclusiv la servicii de prevenție și de diagnostic și tratament precoce.

Prin proiect se va asigura realizarea unui ambulatoriu modern, dotat la standarde europene, cu respectarea circuitelor organizatorice și funcționale conform cerințelor legale în domeniu, pentru eficientizarea și îmbunătățirea calității actului medical, diversificarea serviciilor medicale acordate în regim ambulatoriu, creșterea accesului la servicii medicale de calitate, scăderea timpului de diagnosticare, tratament și prevenție/depistare precoce a bolilor, reducerea consumurilor de energie și diminuarea costurilor de exploatare.

Bugetul total al proiectului este de 17.472.048,63 lei, din care finanțare nerambursabilă 12.824.667,95 lei

Media Marketing a contribuit la obținerea acestei finanțări prin prestarea serviciilor de consultanță în întocmirea documentațiilor în vederea obținerii finanțării.