La sfârşitul anului 2015, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de coordonator al Programului Naţional de Dezvoltare Locală PNDL, a publicat pe site-ul propriu o serie de informaţii legate de investiţiile finanţate prin acest program în perioada 2015 – 2018. Din analiza centralizatorului publicat de minister rezultă o distribuire inegală a fondurilor alocate prin acest program la nivelul judeţelor din România, sumele variind de la 842,672,980.19 lei pentru judeţul Bihor până la 130,657,056.54 lei pentru judeţul Mureş.

Calculând valoarea medie a proiectelor, la nivelul alocărilor aprobate de la bugetul de stat pentru perioada 2015 – 2018, devine evidentă o discrepanţă între valorile alocate la nivelul ţării: pentru judeţul Satu Mare, valoarea medie a proiectelor finanţate de la bugetul de stat este 7,519,024.84 lei, în timp ce pentru judeţul Mureş valoarea medie este de 1,244,352.92 lei.

Valoarea medie a proiectelor finanţate prin PNDL per număr de locuitori relevă aceeaşi discrepanţă între judeţe, această valoare încadrându-se între 2,117.97 lei/locuitor în judeţul Satu Mare şi 237.19 lei/locuitor în judeţul Mureş.
În privinţa numărului de proiecte finanţate per judeţ, situaţia este de asemenea inegală, extremele fiind judeţul Neamţ cu 184 de proiecte finanţate, şi judeţul Ilfov, cu 37 de proiecte finanţate.

Totodată, se remarcă diferenţe sensibile între judeţe în ceea ce priveşte proiectele de investiţii promovate de consiliile judeţene, mai ales dacă se ia în considerare că până în ultimul trimestru al anului 2015 aceste instituţii aveau responsabilitatea de centralizare şi prioritizare a propunerilor de investiţii la nivel judeţean. Astfel, numărul de proiecte promovate de consiliile judeţene se ridică până la 16 proiecte în judeţul Dâmboviţa, remarcându-se judeţele Mureş, Vâlcea, Mehedinţi, Ilfov fără nici un proiect promovat de consiliile judeţene respective.
În ceea ce priveşte valoarea proiectelor promovate de consiliile judeţene, aceasta variază de la 418,294,097.66 lei în judeţul Satu Mare (respectiv 57.35% din total proiecte în judeţ) la 800,000.00 lei în judeţul Gorj (respectiv 0.15% din total proiecte în judeţ).
Raportat la noile criterii de selectare a obiectivelor de investiţii finanţate prin PNDL, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 624/2015, respectiv „încadrarea obiectivelor de investiţii în domeniile specifice pentru care există obligaţia conformării unor reglementări europene sau în domenii specifice prioritare”, adică în domeniul infrastructurii de apă şi canalizare, se remarcă o distribuţie neuniformă de fondurilor alocate acestui domeniu la nivelul judeţelor. Astfel, la proiectele de infrastructură edilitară procentul de investiţii din totalul de investiţii variază de la 63.12% în judeţul Sibiu până la 0.51% în judeţul Brăila.
Aceeaşi concluzie se poate trage şi din analiza alocărilor de fonduri prin PNDL pentru infrastructura rutieră – procentul de investiţii în infrastructura rutieră din total investiţii variază de la 99.34% în judeţul Brăila la 34.35% în judeţul Argeş.
În concluzie, modalitatea de selectare şi prioritizare a propunerilor de investiţii prin PNDL pentru perioada 2015 – 2018 nu asigură o distribuire uniformă a fondurilor alocate la nivelul judeţelor ţării şi nici nu asigură respectarea obligaţiilor de conformare asumate de statul român în domeniul infrastructurii de apă şi apă uzată.