A fost lansată în dezbatere publică propunerea oficială de Ghid al Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – un nou apel de proiecte.

Prin această linie de finanțare  firmele mici și mijlocii (IMM), din diverse domenii, vor putea obține fonduri europene de câte 2-6 milioane euro pe proiect, linia de finanțare urmând să fie lansată anul acesta în aproape toată țara. Bugetul alocat va fi de 150 de milioane euro, cu posibilitate de extindere la 550 milioane euro.

Din cei 150 de milioane de euro prevăzuți inițial Regiunea Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu) va putea beneficia de 20,73 milioane euro.

Din acești bani se vor acorda ajutoare regionale de stat între 2 milioane de euro și 6 milioane de euro, pe proiect. Peste aceste sume, contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile variază între minimum 30% pentru întreprinderile mici și minimum 55% pentru firmele mijlocii, în funcție și de regiunea de dezvoltare.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional includ:

  • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
  • Dotarea cu active corporale, necorporale.

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale.

Finanțarea nerambursabilă va putea fi solicitată  de întreprinderi mici si mijlocii din mediul URBAN, respectiv întreprinderi mijlocii din mediul RURAL (solicitanții trebuie să aibă istoric de minim 1 an, cu profit din exploatare în ultimul an fiscal încheiat), pentru investiții inițiale  (crearea unei noi unități, extinderea capacități unei unități existente sau diversificarea producției unei unități existente). Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire/extindere/dotare cu active corporale). Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.

Valoarea finanțării nerambursabile va fi de minimum 2 milioane euro și maximum 6 milioane euro, cu un procent de finanțare acordat din cheltuielie eligibile de 70% pentru  întreprindere mică, microîntreprinderi, respectiv 60% pentru o întreprindere mijlocie.Proiectului trebuie implementa în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii sau în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii.

În cadrul proiectului solicitantul trebuie să-și dovedească dreptul asupra imobilului (teren şi/sau clădiri), și anume  pentru investiții care includ lucrări de construcții ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie, fără sarcini înscrise;respectiv pentru investiții care includ exclusiv servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune.

Între criteriile de urmărit pentru punctaj amintim:

  • Domenii de activitate prioritare: Producția și fabricarea diverselor produse (clasele CAEN 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33)
  • Experiența solicitantului în domeniul vizat de proiect, de preferat mai veche de 7 ani,
  • Rata Solvabilităţii Generale pe ultimul exerciţiu financiar (2018) mai mare sau egal cu 2,
  • Rata rentabilităţii financiare pe ultimul exerciţiu financiar (2018) mai mare sau egal cu 5%,
  • Rata de creştere a profitului din exploatare în 2018 față de 2017 mai mare sau egal cu 20%.

Programul urmează să fie derulat în a  doua jumătate a anului 2020.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la adresa de e-mail office@3mc.ro.