Evenimente organizate

 Conferinţă  cu tema

„ACHIZIŢIILE PUBLICE ÎNTRE NORME ŞI PRACTICI. CONTEXT NAȚIONAL ȘI EUROPEAN”

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, Media Marketing și Societatea Pentru Cercetare și Dezvoltare în Administrația Publică, în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, Institutul de Ştiinţe Administrative al Republicii Moldova, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș și Editura C.H. Beck, organizează Conferinţa cu tema: „ACHIZIŢIILE PUBLICE ÎNTRE NORME ŞI PRACTICI.CONTEXT NAȚIONAL ȘI EUROPEAN”, care va avea loc în perioada 27.02.2020 – 01.03.2020, la Hotel Aluniş, Sovata.
Aflată la a IX-a ediție, dezbaterea reunește în mod tradițional specialiști și practicieni în domeniul administrației publice în general și particularizat în domeniul achizițiilor publice, românești și internaționale, evidențiind județul Mureș ca un contributor remarcabil la diseminarea și aprofundarea cercetărilor și practicilor în domeniu. Utilitatea acestui eveniment este dată de considerentul că reprezintă un bun prilej de a reuni autorităţile publice cu competență de reglementare și decizională în domeniu cu reprezentanţi ai societăţii civile şi mediului academic cu notorietate în dreptul administrativ şi ştiinţele administrative, în scopul analizei și clarificării unora din controversele generate de aplicarea cadrului normativ în materie reprezentat de Legile nr. 98-101 din 2016, completat în ultimii ani de o numeroasă legislație secundară și terțiară.
În cadrul dezbaterilor va fi analizată și specificitatea achizițiilor publice în domeniul accesării fondurilor europene, cu prezentarea concluziilor exercițiului financiar 2016 – 2020 și a oportunităților oferite de viitorul exercițiu financiar multianual 2021-2027.

CONFERINȚĂ 2020

       

Invitație

       

Program sinteză

Media Marketing S.R.L. a reprezentat Municipiul Tîrgu Mureș în cadrul programului de formare SUMPs-Up Innovation Pilot Pool (IPP) - Program formare experți privind Planurile de Mobilitate Urbane de Dezvoltare

Compania Media Maketing a participat în perioada Septembrie 2017 – Martie  2018, la programul internațional de formare a unor experți în elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă,  ”Innovation Pilot Pool – EXPERT GROUP: SUMP LEARNING PROGRAMME”, finanțat prin programul Orizont 2020 prin reprezentant Anca Mărăcine (expert accesare fonduri europene).

Detalii

Conferinţa națională cu tema: „ACHIZIȚII PUBLICE. CADRU NORMATIV, PROCEDURI ȘI CĂI DE ATAC, ÎN CONTEXTUL EUROPEAN AL ACCESĂRII FONDURILOR STRUCTURALE”

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş şi Media Marketing, în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, Institutul de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, Institutul de Ştiinţe Administrative al Republicii Moldova, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș, Asociația Comunelor din România-Filiala Sibiu  și Editura C.H. Beck, au organizat Conferinţa națională cu tema: „ACHIZIȚII PUBLICE. CADRU NORMATIV, PROCEDURI ȘI CĂI DE ATAC, ÎN CONTEXTUL EUROPEAN AL ACCESĂRII FONDURILOR STRUCTURALE”, eveniment care s-a desfășurat în perioada 22.02.2018 – 25.02.2018, la Hotel Aluniş, Sovata.

Detalii ediția 2018

Conferinţa internaţională cu tema: „Noul pachet legislativ în materia achizițiilor publice – implicații și proceduri. Fonduri Europene 2016 – 2020”, Ediţia a şaptea

Instituţia Prefectului- Judeţul Mureş şi Media Marketing, societate de consultanţă specializată în servicii pentru administraţia publică locală, au organizat Conferinţa Internaţională cu tema: NOUL PACHET LEGISLATIV ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE – IMPLICAȚII ȘI PROCEDURI. FONDURI EUROPENE 2016 – 2020”, Ediţia a şaptea, desfășurată în perioada 7-10 aprilie 2016 la Hotelul Aluniş din Sovata.

Detalii ediţia 2016


Conferința cu tema: „Achizițiile publice. Legalitate și eficienţă în utilizarea fondurilor publice. Programe de finanțare în perioada 2014-2020” – Ediția a şasea

Instituția Prefectului – Județul Mureș și Media Marketing, societate de consultanta specializata în servicii pentru administrația publica locala, a organizat Conferința „Achizițiile publice. Legalitate și eficienta  în utilizarea fondurilor publice. Programe de finanțare  în perioada 2014 – 2020” – Ediția a șasea, în perioada 27-30 martie 2014 la Hotel Aluniș, Sovata.

Detalii ediţia 2014


Conferinta Internationala „NOI REGLEMENTARI PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE. IMPACTUL ASUPRA ABSORBTIEI FONDURILOR STRUCTURALE IN CONTEXTUL REORGANIZARII ADMINISTRATIVE. „

Instituția Prefectului- Județul Mureș și Media Marketing, societate de consultanta specializata în servicii pentru administrația publica locala, au organizat Conferința Internaționala cu tema: ”Noi reglementari privind achizițiile publice. Impactul asupra absorbției fondurilor structurale în contextul reorganizării administrative”, desfășurata în perioada 04-07 aprilie 2013 la Hotel Aluniș, Sovata.

Detalii ediţia 2013


Conferinta Internationala cu tema: „Aspecte inovative in legislatia achizitiilor publice. Repercusiuni asupra accesarii si managementului fondurilor structurale”

Instituția Prefectului- Județul Mures, Consiliul Județean Mureș si Media Marketing, societate de consultanta specializata in servicii pentru administrația publica locala, au organizat Conferința Internaționala cu tema: ”Aspecte inovative in legislația achizițiilor publice. Repercusiuni asupra accesarii si managementului fondurilor structurale”, desfășurata in perioada 24-27 noiembrie 2011 la Hotel Alunis, Sovata.

Detalii ediţia 2011