Despre Noi

Despre Noi

Compania de consultanţă MEDIA MARKETING a fost înfiinţată în anul 2000 şi este formată dintr-o echipă dinamică de profesionişti care şi-au propus să vină în sprijinul autorităţilor publice şi întreprinzătorilor din România, contribuind la dezvoltarea durabilă a economiei româneşti şi la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene şi guvernamentale disponibile.
Serviciile de consultanţă destinate administraţiei publice locale şi companiilor private includ:

 – proiectare tehnică – fazele expertiză tehnică, audit energetic, studiu de fezabilitate, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiect tehnic, verificare tehnică a proiectelor de către verificatori atestaţi
– elaborarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă – cereri de finanţare şi planuri de afaceri
– analize cost-beneficiu
– consultanţă pentru concurenţa în zona de achiziţie (acţiune) propusă
– consultanţă privind achiziţiile publice
– managementul investiţiei – implementarea programelor cu finanţare nerambursabilă
– consultanţă tehnică – supravegherea execuţiei lucrărilor de construcţii
– topografie
– publicitate – concepţie grafică, design publicitar şi campanii de publicitate.

MEDIA MARKETING are implementat şi certificat un sistem integrat de management al calităţii – mediului – sănătăţii şi securităţii muncii, conform cerinţelor standardelor internaţionale ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001.

Echipa:

CĂTANĂ Marius

LUDUȘAN Ioan

ALEXANDRU Oana

ALEXANDRU Roxana

APRODU Mirela

BALLA Dalma Ilka

BALÁZS Dezső

BARNEA Elena

BIRIȘ Alexandra Angela

BOCA-IRIMIEV Naomi

BUCUR Adina

CĂTANĂ Paula Andreea

COVRIG Crinela Mihaela

HRIȘCĂ Marius

ISAC Valentin

LÁSZLÓ Botond Pál

MĂRĂCINE Anca

OȚEL Adrian

PETRIŞOR Adrian

PETRUȘEL Adela

POP Andrei

RESTEȘAN Hortensia

SAVA Andreea

TOLAN Maria

 

 

 

 

Certificari:

Diplome:

linie logo 3mc

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Titlul proiectului: 
“Îmbunătățirea serviciilor oferite de Media Marketing S.R.L. prin dezvoltarea infrastructurii TIC”
„Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională”

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro