REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA BRÂNCOVENEȘTI, JUDEŢUL MUREŞ

„MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL LASLĂU MIC, COMUNA SUPLAC” ȘI ”MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL LASLĂU MARE, COMUNA SUPLAC”

DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN LOCALITĂȚILE LUNCA BRADULUI ȘI NEAGRA, COMUNA LUNCA BRADULUI

”MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN PERIȘ” ȘI ”MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN PETRILACA DE MUREȘ”

REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 24 BIERTAN-COPȘA MARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI INTERIOARE ÎN LOCALITĂȚILE BIERTAN ȘI RICHIȘ, COMUNA BIERTAN, JUD. SIBIU

Înființare pensiune agroturistică

Înființare pensiune agroturistică

CONSTRUIRE MANEJ, TEREN DE FOTBAL ȘI SPAȚIU DE JOACĂ

CONSTRUIRE MANEJ, TEREN DE FOTBAL ȘI SPAȚIU DE JOACĂ

MODERNIZAREA ACTIVITATII DE PRODUCŢIE LA SC COMTERM INVEST SRL

MODERNIZAREA ACTIVITATII DE PRODUCŢIE LA SC COMTERM INVEST SRL

Reabilitare termică a blocurilor de locuințe in Tîrgu Mureș – LOT VI

Reabilitare termică a blocurilor de locuințe in Tîrgu Mureș – LOT VI

Reabilitare termică a blocurilor de locuințe in Tîrgu Mureș – LOT V

Reabilitare termică a blocurilor de locuințe in Tîrgu Mureș – LOT V

Reabilitare, modernizare şi extindere Liceu Tehnologic Band, jud. Mureş

Reabilitare, modernizare şi extindere Liceu Tehnologic Band, jud. Mureş

Construire grădiniţă cu program prelungit în Nazna, Sîncraiu de Mureş

Construire grădiniţă cu program prelungit în Nazna, Sîncraiu de Mureş

Reabilitare și modernizare grădiniță în localitatea Livezeni

Reabilitare și modernizare grădiniță în localitatea Livezeni

Demolare clădire existentă si construire grădiniţă cu program prelungit în localitatea Deda

Demolare clădire existentă si construire grădiniţă cu program prelungit în localitatea Deda

Realizare investiție clinică medicală stomatologică şi dotarea acesteia

Realizare investiție clinică medicală stomatologică şi dotarea acesteia

Modernizare drumuri în Comuna Livezeni, Județul Mureș

Modernizare drumuri în Comuna Livezeni, Județul Mureș

Înfiinţare reţea de canalizare menajeră in Localităţile Câmpeniţa, Ceuaşu De Câmpie si Voiniceni

Înfiinţare reţea de canalizare menajeră in Localităţile Câmpeniţa, Ceuaşu De Câmpie si Voiniceni

Modernizarea și extinderea activității de producție a societății SC Hayley Fashion SRL

Modernizarea și extinderea activității de producție a societății SC Hayley Fashion SRL

Reabilitare și modernizare cămin cultural Deda

Reabilitare și modernizare cămin cultural Deda

Reabilitare şi modernizare Grădiniță Gănești

Reabilitare şi modernizare Grădiniță Gănești

Reabilitare şi modernizare Grădiniță Gornești – proiect selectat pentru finanțare în cadrul măsurii 7.2

Reabilitare şi modernizare Grădiniță Gornești – proiect selectat pentru finanțare în cadrul măsurii 7.2

Vita Cellular Foam

Vita Cellular Foam

Plan integrat de dezvoltare urbană a Muncipiului Tîrgu-Mureş

Plan integrat de dezvoltare urbană a Muncipiului Tîrgu-Mureş

Asistenţă tehnică „Modernizare străzi în Municipiul Tîrgu-Mureş”

Asistenţă tehnică „Modernizare străzi în Municipiul Tîrgu-Mureş”

Proiect integrat în comuna Ruşii Munţi

Proiect integrat în comuna Ruşii Munţi

Proiect integrat în comuna Bogata, judeţul Mureş

Proiect integrat în comuna Bogata, judeţul Mureş

Proiect integrat în comuna Nadeş, judeţul Mureş

Proiect integrat în comuna Nadeş, judeţul Mureş

Centru de informare turistică, comuna Daneş

Centru de informare turistică, comuna Daneş

Modernizarea drumurilor forestiere din comuna Ruşii Munţi

Modernizarea drumurilor forestiere din comuna Ruşii Munţi

Execuţie staţie de transfer deşeuri menajere – Zona de Câmpie

Execuţie staţie de transfer deşeuri menajere – Zona de Câmpie

Modernizare 36 de străzi în Municipiul Tîrgu-Mureş

Reabilitarea reţelei de drumuri de interes local DJ 135 şi DJ 135A, Miercurea Nirajului

Alimentare cu apă potabilă în satele Mădărăşeni, Iclandu Mare, Iclănzel şi Căpuşu de Câmpie, comuna Iclănzel

Modernizarea drumului comunal DC 70, comuna Viişoara

Modernizarea drumului forestier de interes local Valea Bistrei – Cofu, comuna Deda

Reabilitare sistem rutier în Cetatea Medievală Sighişoara

Modernizare şi supraetajare Casa de Cultură Luduş

Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, construcţia sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în comuna Miheşu de Câmpie

Canalizarea apelor menajere în localităţile Gorneşti şi Periş, comuna Gorneşti

Pod din beton armat în localitatea Bărdeşti, podeţe pentru acces în incintă în comuna Sântana de Mureş

Restaurarea cetăţii de refugiu sec. XIV, modernizarea drumului de acces, comuna Saschiz

Reabilitare 13 blocuri de locuinţe din Oraşul Dumbrăveni, judeţul Sibiu

Construire bază sportivă în comuna Iclănzel

Construire cămin pentru persoane vârstnice în localitatea Mihai Viteazu, comuna Saschiz

Modernizare Complex Vaţman-Stejăriş

Modernizare reţea stradală la nivelul Municipiului Tîrgu-Mureş – tranşa II

Modernizare reţea stradală la nivelul Municipiului Tîrgu-Mureş – tranşa II

Modernizare reţea stradală la nivelul Municipiului Tîrgu-Mureş– tranşa I

Construire centru local de informare şi promovare turistică în localitatea Gorneşti

Construire centru local de informare şi promovare turistică în localitatea Gorneşti

Modernizare drum comunal DC 107 şi strada Mihai Eminescu, comuna Miheşu de Câmpie

Construire cabinet medical veterinar, localitatea Albeşti

Modernizare reţea stradală în localităţile Papiu Ilarian şi Ursoaia, construire cămin persoane vârstnice, organizarea târgului de Rusalii în comuna Papiu Ilarian, judeţul Mureş

Modernizare drum de exploataţie agricolă comuna Saschiz, judeţul Mureş

Proiect integrat în comuna Sîntana de Mureş, judeţul Mureş

Proiect integrat: Modernizarea infrastructurii de drumuri, culturală şi socială în comuna Gorneşti

Reabilitarea infrastructurii rutiere afectată de inundaţii în 2010 comuna Saschiz, judeţul Mureş

Dezvoltarea societății Grati Serv prin crearea unei unități de producție

Dezvoltarea societății Grati Serv prin crearea unei unități de producție

Construire centru local de informare și promovare turistică în localitatea Saschiz

Construire centru local de informare și promovare turistică în localitatea Saschiz

Modernizare drumuri agricole de exploatație în Comuna Blăjel, judeţul Sibiu

Modernizare drum forestier Comuna Sadu, judeţul Sibiu

Înființarea – dotarea serviciului de întreținere – deszăpezire a drumurilor din comuna Bățani și dotarea așezămintelor culturale din comuna Bățani, judeţul Covasna

Înființarea – dotarea serviciului de întreținere – deszăpezire a drumurilor din comuna Bățani și dotarea așezămintelor culturale din comuna Bățani, judeţul Covasna

Înființare și dotare serviciu public de întreținere drumuri și dotarea căminelor culturale din Comuna Saschiz

Înființare și dotare serviciu public de întreținere drumuri și dotarea căminelor culturale din Comuna Saschiz

Reabilitarea și modernizare cămin cultural în loc. Stejărenii, Comuna Daneș, Județul Mureș si Dotarea așezământului cultural din localitatea Daneș, Comuna Daneș

Reabilitarea și modernizare cămin cultural în loc. Stejărenii, Comuna Daneș, Județul Mureș si Dotarea așezământului cultural din localitatea Daneș, Comuna Daneș

Modernizare străzi în Comuna Bogata, sat Bogata, Județul Mureș, Obiect: DS 1020, DS 1072 ȘI DS 984

Construire teren multifuncțional și anexe, comuna Nadeş

Amenajare piață centrală comuna Sadu, judeţul Sibiu

Modernizare drum agricol „Calea țarinii”, Comuna Sadu, judeţul Sibiu

Pe urmele corifeilor Ardeleni din Comuna Sadu, judeţul Sibiu

Reabilitare și modernizare așezământ cultural în localitatea Miheșu de Câmpie, judeţul Mureș

Reabilitare și modernizare așezământ cultural, în localitatea Adămuș

Renovare şi modernizare cămin cultural în localitatea Sântioana si Achiziţie utilaje şi dotare cămin cultural în localitatea Ormeniş, comuna Viişoara

Renovare şi modernizare cămin cultural în localitatea Sântioana si Achiziţie utilaje şi dotare cămin cultural în localitatea Ormeniş, comuna Viişoara

Dotarea aşezămintelor culturale din comuna Biertan

Achiziţie utilaje pentru serviciul de întreţinere drumuri în comuna Biertan

Achiziţie utilaje pentru serviciul de întreţinere drumuri în comuna Biertan

Înfiinţare şi dotare atelier de ţesătorie manuală în localitatea Saschiz

Înfiinţare şi dotare atelier de ţesătorie manuală în localitatea Saschiz

Înfiinţare şi dotare atelier de producţie ambalaje din lemn în localitatea Viişoara

Pensiune agroturistică „Casa Săsească” în localitatea Saschiz

Pensiune agroturistică „Vânătorul” în localitatea Saschiz