Reabilitare și modernizare grădiniță în localitatea Livezeni

Reabilitare și modernizare grădiniță în localitatea Livezeni

Media Marketing a realizat studiul de fezabilitate și consultanța pentru elaborarea proiectului „Reabilitare și modernizare grădiniță în localitatea Livezeni”. Proiectul a fost depus pentru finanțare de către Comuna Livezeni în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub – Măsura 7.2 ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”.

Proiectul “REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA LIVEZENI” are ca și obiectiv principal îmbunătățirea condițiilor infrastructurii educaționale, crearea unui spațiu suficient pentru desfășurarea activităților și înființarea serviciului de program prelungit, contribuind la obiectivele specifice ale Submăsurii 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică cum ar fi: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban.

Prin intermediul proiectului se va reabilita și moderniza grădinița din localitatea Livezeni, clădire situată în domeniul public. Acestă clădire funcționează individual și nu se află în incinta unei școli. În prezent în cadrul grădiniței funcționează 3 grupe de copii cu program normal, grupe care își desfășoară activitățile în condiții care nu îndeplinesc condițiile minime de funcționare atât din punct de vedere al spațiului, cât și din punct de vedere al dotărilor.

Clădirea proiectată va avea 3 Săli de grupă, vestiar fete/băieți, grupuri sanitare pentru copii și educatoare, izolator+cabinet medical, birou, oficiu, depozit jucării, camera tehnică, spălătorie+uscătorie și holuri de acces, absolut necesare desfășurării activității educaționale.

Având în vedere creșterea demografică care se evidențiază în comuna Livezeni, în urma construirii locuințelor individuale și cartierelor noi se consideră a fi necesară și oportună înființarea unei grupe cu program prelungit, existând interes din partea părinților în acest sens.

 

Fatada_gradinita_livezeni

Aptitudini

Postat pe

3 februarie 2016