Managementul investiției

Pentru Beneficiarii de contracte cu finanțare nerambursabilă pentru investiții private sau publice, SC Media Marketing SRL asigură următoarele servicii:

  • Întocmirea documentelor transmise către Autoritatea de Management/Organismul Intermediar care gestionează fondurile nerambursabile;
  • Realizarea cererilor de rambursare în vederea recuperării fondurilor nerambursabile conform contractului de finanțare;
  • Participarea la implementarea activității de audit financiar;
  • Consiliere în respectarea condițiilor de Promovare și publicitate a proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală
  • Participarea la întâlnirile de progres ale proiectului;
  • Organizarea implementării proiectului prin stabilirea sarcinilor fiecărei parți implicate in implementarea proiectului;
  • Urmărirea stadiului implementării activităților proiectului, monitorizarea și evaluarea proiectului.

management