Construire grădiniţă cu program prelungit în Nazna, Sîncraiu de Mureş

Construire grădiniţă cu program prelungit în Nazna, Sîncraiu de Mureş

Media Marketing a realizat studiul de fezabilitate și consultanța pentru elaborarea proiectului „Construire grădiniţă cu program prelungit în Nazna, Sîncraiu de Mureş” Proiectul a fost depus pentru finanțare de către Comuna Sîncraiu de Mureş în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub – Măsura 7.2 ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”.

Obiectivul proiectului este reprezentat de înfiinţarea şi dotarea infrastructurii educaționate din mediul rural, în localitatea Nazna, str. Mureșului, FN, comuna Sîncraiu de Mureş. Proiectul a fost depus pentru obținerea de fonduri nerambursabile în cadrul PNDR- Submăsura 7.2. Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
Oportunitatea proiectului este susţinută de faptul că populaţia localităţii Nazna este în continuă creştere deoarece tot mai mulţi tineri din Municipiul Tîrgu-Mureş decid să se stabilească în localitatea Nazna având în vedere numeroasele locuinţe nou construite. Astfel, populaţia tânără din localitate este în creştere însă infrastructura educaţională şi socială nu are capacitatea de a susţine un nivel optim de educaţie şi îngrijire a copiilor antepreşcolari.

Se vor realiza lucrări de rezistenţă şi arhitectură pentru clădirea nouă cu respectarea recomandărilor avizelor. Noua clădire proiectată va cuprinde 4 săli de grupă şi spaţii cu funcţiuni minime necesare în vederea desfășurării în bune condiţii a procesului de învăţământ preşcolar cu program prelungit. Clădirea grădiniței va fi prevăzută cu următoarele tipuri de instalaţii:
– Instalații sanitare
– Instalații termice
– Instalații de utilizare gaze naturale
– Instalații electrice
Totodată clădirea va fi dotată conform nevoilor şi corespunzător activităților desfășurate.

Aptitudini

Postat pe

3 februarie 2016