„MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL LASLĂU MIC, COMUNA SUPLAC” ȘI ”MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL LASLĂU MARE, COMUNA SUPLAC”

4

5

SC Media Marketing a realizat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și consultanță în vederea elaborării proiectului ”„MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL LASLĂU MIC, COMUNA SUPLAC” ȘI ”MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL LASLĂU MARE, COMUNA SUPLAC””. Proiectul a fost depus pentru finanțare de către Consiliul Local Deda în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub – Măsura 7.6 ” Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”.

Indicatorii tehnico – economici ai proiectului sunt conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenție:

LASLĂU MARE

Caracteristicile tehnice ale investiției propuse:

Suprafața teren:                                                       710,00 mp.

Suprafața construită:                                               320,00 mp.

Suprafața desfășurată:                                           320,00 mp.

Capacitate maximă:                                                 150 persoane.

Amenajare grupuri sanitare                                   19,11 mp

 

LASLĂU MIC

Caracteristicile tehnice ale investiției propuse:

Suprafața teren:                                                       427,00 mp.

Suprafața construită:                                               298,21 mp.

Suprafața desfășurată:                                           298,21 mp.

Capacitate maximă:                                                 170 persoane.

Amenajare grupuri sanitare                                   17,65 mp

 

Valoarea totală a proiectului cu TVA, conform devizului general este de 2.727.213 lei / 610.935 euro.

Aptitudini

Postat pe

15 iulie 2016