DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN LOCALITĂȚILE LUNCA BRADULUI ȘI NEAGRA, COMUNA LUNCA BRADULUI

3SC Media Marketing a realizat Memoriul justificativ și consultanță în vederea elaborării proiectului ”DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN LOCALITĂȚILE LUNCA BRADULUI ȘI NEAGRA, COMUNA LUNCA BRADULUI” și depunerea acestuia cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub – Măsura 7.6 ”Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”. Obiectivul general al proiectului, precum și obiectivele specifice se referă la conservarea patrimoniului cultural și național, prin dotarea Căminelor Culturale din comuna Lunca Bradului cu mijloacele necesare desfășurării în condiții optime a activității culturale și de protejare a patrimoniului național tradițional.

Valoarea totală a proiectului cu TVA, conform devizului general este de 380.250 lei / 83.774 euro.

Aptitudini

Postat pe

15 iulie 2016