REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA BRÂNCOVENEȘTI, JUDEŢUL MUREŞ

6

SC Media Marketing a oferit servicii de proiectare şi consultanță în întocmirea dosarului de finanțare pentru proiectul :

REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA BRÂNCOVENEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ

Proiectul a fost depus şi selectat pentru finanţare pe submăsura 7.2 al PNDR şi are o valoare totală de

1.504.519 euro, valoarea eligibilă fiind de 997.125  euro.

Aptitudini

Postat pe

15 iulie 2016