Reabilitare şi modernizare Grădiniță Gănești

Reabilitare şi modernizare Grădiniță Gănești

Media Marketing a realizat studiul de fezabilitate și consultanța pentru elaborarea proiectului „REABILITARE ŞI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ GĂNEȘTI”. Proiectul a fost depus pentru finanțare de către Comuna Gănești în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub – Măsura 7.2 ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”.

Indicatorii tehnico – economici ai proiectului sunt conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenție:

  • Număr de grupe propuse – 3 grupe
  • Capacitate – 60 de copii
  • Înființare program prelungit.
  • Amenajare bucătărie, sală de mese, grupuri sanitare suplimentare.
  • Creare de locuri de muncă pentru funcțiunile noi.

Valoarea totală a proiectului cu TVA, conform devizului general este de 2.473.647 lei / 556.401 euro, din care C+M este 1.835.979 lei/ 412.969 euro.

Aptitudini

Postat pe

2 februarie 2016