Reabilitare şi modernizare Grădiniță Gornești – proiect selectat pentru finanțare în cadrul măsurii 7.2

Reabilitare şi modernizare Grădiniță Gornești – proiect selectat pentru finanțare în cadrul măsurii 7.2

Media Marketing a realizat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și consultanță pentru elaborarea proiectului „REABILITARE ŞI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ GORNEȘTI”. Proiectul a fost depus pentru finanțare de către Comuna Gornești în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub – Măsura 7.2 ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”.

Indicatorii tehnico – economici ai proiectului, după cum rezultă din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție sunt:

  • Suprafața totală desfășurată a clădirii – 568,84 mp
  • Număr de clase propuse – 3 clase
  • Capacitate – 60 de copii

Valoarea totală a proiectului cu TVA, conform devizului general este de 1.735.300 lei / 386.800 euro, din care C+M este 1.304.787 lei/ 290.838 euro.

Proiectul, cu un punctaj de 70,3910, a fost selectat pentru finanțare în cadrul raportului de selecție nr. 30056 din data de 12.04.2016, aferent sesiunii M7.2-01/2015. Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobat este de 298.745 euro.

Aptitudini

Postat pe

2 februarie 2016