Reabilitare termică a blocurilor de locuințe in Tîrgu Mureș – LOT V

Reabilitare termică a blocurilor de locuințe in Tîrgu Mureș – LOT V

SC Media Marketing asigură Servicii de management de proiect privind proiectul ‚Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Tîrgu Mureș – LOT V’, finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 1. Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.2 Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe.

Obiectivul general al proiectului este de a asigura îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Tîrgu Mureș și implicit a condițiilor de viață ale populației prin îmbunătățirea condițiilor de confort  interior, reducerea consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă menajeră.

Obiectivul specific este să fie reabilitate termic 4 blocuri de locuințe: Piaţa Gării, nr A3, str. Măgurei, nr. 17-19-21, str. Măgurei, nr. 23-25-27, Pasaj Mimozelor, nr. 1.

Valoarea eligibilă a proiectului este 3.435.845,71 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este 2.061.507,43 lei.

 

Aptitudini

Postat pe

18 februarie 2016