Reabilitare termică a blocurilor de locuințe in Tîrgu Mureș – LOT VI

Reabilitare termică a blocurilor de locuințe in Tîrgu Mureș – LOT VI

SC Media Marketing asigură Servicii de management de proiect privind proiectul ‚Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Tîrgu Mureș – LOT VI’, finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 1. Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.2 Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe.

Obiectivul general al proiectului este de a asigura îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Tîrgu Mureș și implicit a condițiilor de viață ale populației prin îmbunătățirea condițiilor de confort  interior, reducerea consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă menajeră.

Obiectivul specific este să fie reabilitate termic 3 blocuri de locuințe: Aleea Carpați nr. 43, Aleea Covasna nr. 12, str. Koos Ferenc, nr. 21.

Valoarea eligibilă a proiectului este 2.714.869,08 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este 1.463.522,91 lei.

Aptitudini

Postat pe

18 februarie 2016