Proiect integrat în comuna Nadeş, judeţul Mureş

Proiect integrat în comuna Nadeş, judeţul Mureş

În cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală – Măsura 322, 3M Consulting a prestat servicii de consultanţăpentru proiectul Canalizare menajeră cu staţie de epurare, alimentare cu apă potabilă, modernizare reţea stradală, reabilitare şi modernizare aşezământ cultural în comuna Nadeş.
Serviciile prestate în acest proiect sunt: de consultanţă în domeniul managementului investiţiei.
Proiectul este în curs de derulare.
Valoarea finanţării nerambursabile este de 9.875.500 lei.

Aptitudini

Postat pe

27 aprilie 2015