Înfiinţare reţea de canalizare menajeră in Localităţile Câmpeniţa, Ceuaşu De Câmpie si Voiniceni

Înfiinţare reţea de canalizare menajeră in Localităţile Câmpeniţa, Ceuaşu De Câmpie si Voiniceni

Media Marketing a realizat studiul de fezabilitate și consultanța pentru elaborarea proiectului „Înfiinţare reţea de canalizare menajeră în localităţile Câmpeniţa, Ceuaşu de Câmpie şi Voiniceni”. Proiectul a fost depus pentru finanțare de către Consiliul Local Ceuașu de Câmpie în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub – Măsura 7.2 ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”.
Indicatorii tehnico – economici ai proiectului, după cum rezultă din studiul de fezabilitate sunt:
-Reţele de canalizare menajeră PVC100, Sn4 Dn 250 mm: 13,048 ml;
-Racorduri canalizare menajeră PVC100, Sn4 Dn 160 mm: 3,465 ml;
-Cămine de vizitare din beton pentru canalizare menajeră: 423 bucăţi;
-Cămine de racord din PE Dn 40 mm: 462 bucăţi;
-Staţii de pompare ape uzate: 9 bucăţi;
-Debit de apă evacuat la statia de epurare existentă a municipiului Tîrgu Mureş este de: 567.648 m3/an.
Valoarea totală a proiectului cu TVA, conform devizului general este de 13.310.003 lei / 2.975.965 euro, din care C+M este 11.017.095 lei/ 2.463.297 euro.

Aptitudini

Postat pe

2 februarie 2016