Modernizare drumuri în Comuna Livezeni, Județul Mureș

Modernizare drumuri în Comuna Livezeni, Județul Mureș

Media Marketing a realizat documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și consultanța pentru elaborarea proiectului „Reabilitare şi modernizare drumuri în comuna Livezeni, judeţul Mureş”. Proiectul a fost depus pentru finanțare de către Comuna Livezeni în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub – Măsura 7.2 ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”.

Indicatorii tehnico – economici ai proiectului sunt conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenție:

  • Lungimea reală totală a străzilor proiectate este :   L= 11.284 m (11,28 Km);
  • Suprafața carosabilă conform măsurătorilor: S=55.457 mp;
  • Suprafața acostamentelor conform măsurătorilor: S=12.262 mp.

Valoarea totală a proiectului cu TVA, conform devizului general este de 7.402.442 lei / 1.649.863 euro, din care C+M este 6.409.923 lei/ 1.428.650 euro.

Aptitudini

Postat pe

2 februarie 2016