Dezvoltarea societății Grati Serv prin crearea unei unități de producție

Dezvoltarea societății Grati Serv prin crearea unei unități de producție

SC GRATI SERV SRL, a derulat la punctul de lucru autorizat din Tîrgu-Mures, Str. Iuliu Maniu, nr. 1 începând cu data de 25.11.2013, proiectul intitulat Dezvoltarea societății Grati Serv prin crearea unei unități de producție, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Guvernul României, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management. Valoarea totală finală a proiectului cu TVA a fost 273.053,70 lei, cu o finanțare nerambursabilă de 154.143,21 lei (aproximativ 35.000 euro) și cu un procent de finanțare a cheltuielilor eligibile de 70%, proiectul fiind finalizat în termenul prevăzut de contract, adică la data de 25.11.2014

Sprijinul financiar acordat de Uniunea Europeană și Guvernul României a permis societății dezvoltarea afacerii și creșterea competitivității de piață prin crearea unei noi linii de producție pentru activitatea de recuperare de deșeuri sortate, fiind introduse în fluxul tehnologic echipamente noi și conforme cu standardele de calitate ale U.E.

3M Consulting  a prestat serviciile de management al proiectului mai sus-menţionat, pe parcursul implementării proiectului desfăşurându-se următoarele activităţi :

  • Urmărirea implementării proiectului, a respectării graficului de activități, a graficului de rambursări precum și a calendarului de furnizări.
  • Realizarea cererilor de plată și a cererilor de rambursare, răspuns la solicitările de informații suplimentare solicitate de Organismul Intermediar.
  • Întocmirea documentațiilor de achiziții publice conform ordinului 1120/2013 pentru contractarea mijloacelor fixe prevăzute în contractul de finanțare
  • Consiliere în respectarea condiţiilor de Promovare şi publicitate a proiectului şi a finanțatorului conform Manualului de Identitate Vizuală.
Aptitudini

Postat pe

27 aprilie 2015