REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 24 BIERTAN-COPȘA MARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI INTERIOARE ÎN LOCALITĂȚILE BIERTAN ȘI RICHIȘ, COMUNA BIERTAN, JUD. SIBIU

biertan

Media Marketing a realizat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și consultanță pentru elaborarea proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 24 BIERTAN-COPȘA MARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI INTERIOARE ÎN LOCALITĂȚILE BIERTAN ȘI RICHIȘ, COMUNA BIERTAN, JUD. SIBIU”. Proiectul a fost depus pentru finanțare de către Consiliul Local Biertan în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub – Măsura 7.2 ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”.

Indicatorii tehnico – economici ai proiectului, după cum rezultă din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție sunt:
• Lungimea reală totală proiectată este: L = 7.230 m (7,23 km)
• Suprafața carosabilă proiectată conform măsurătorilor: S = 34.832,70 mp
• Suprafața amprizei conform măsurătorilor: S = 54.744,40 mp
Valoarea totală a proiectului cu TVA, conform devizului general este de 7.700.102 lei / 1.728.418 euro, din care C+M este 6.444.213 lei /1.446.515 euro.

Aptitudini

Postat pe

15 iulie 2016