Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, Media Marketing și Societatea Pentru Cercetare și Dezvoltare în Adminstrația Publică (SCDAP), în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, Institutul de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, Institutul de Ştiinţe Administrative al Republicii Moldova, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, Asociația Comunelor din România-Filiala Sibiu  și Editura C.H. Beck, au organizat Conferinţa națională cu tema: „ACHIZIŢIILE PUBLICE ÎNTRE NORME ŞI PRACTICI. CONTEXT NAȚIONAL ȘI EUROPEAN”, eveniment care a avut loc în perioada 27.02.2020 – 01.03.2020, la Hotel Aluniş, Sovata.

Aflată la a IX-a ediție, dezbaterea a fost axată pe subiecte cu deosebite conotaţii teoretic-aplicative, reunind în mod tradițional specialiști și practicieni în domeniul administrației publice în general și particularizat în domeniul achizițiilor publice. Utilitatea acestui eveniment este dată de considerentul că reprezintă un bun prilej de a reuni  autorităţile publice cu competență de reglementare și decizională în domeniu cu reprezentanţi ai societăţii civile şi mediului academic cu notorietate în dreptul administrativ şi ştiinţelor administrative, în scopul analizei și clarificării unora din controversele generate de aplicarea cadrului normativ în materie reprezentat de Legile nr. 98-101 din 2016, care au fost de mai multe ori modificate, ultima modificare fiind reprezentată de recenta O.U.G. nr. 23/2020, și puse în aplicare în ultimii ani de o numeroasă legislație secundară și terțiară. Pentru că nu putem vorbi de achiziții publice în lipsa banilor publici, dezbaterile s-au axat și pe accesarea fondurilor guvernamentale și europene, cu prezentarea concluziilor exercițiului financiar 2016 – 2020 și a oportunităților oferite de viitorul exercițiu financiar multianual 2021-2027.

Mai mult, pentru că achizițiile publice au ca finalitate investițiile publice, deci patrimoniul unităților administrativ-teritoriale, o temă de interes care a fost dezbătută la conferință este cea privitoare la regulile specifice privind exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu privire specială asupra procedurii inventarierii bunurilor din domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale din perspectiva Codul administrativ, recent adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.

Astfel, succesul Conferintei a fost marcat de prezenţa la dezbateri a unor personalităti ale vieţii publice şi mediului academic din România si străinătate, cum sunt: prof.univ.dr. Verginia Vedinaş (preşedinte de onoare al evenimentului)-Universitatea din București; președinte al Institutului de Științe Administrative al României; conf. univ. dr. Emilia Lucia Cătană-Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, președinte al Comitetului de organizare; dl. Valentin-Constantin Bretfelean –  Consilier de stat în cadrul Cancelariei d-lui Prim-ministru; dl. Bogdan Pușcaș– președinte al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (2016-2020); Dl. Cătălin Oțel – director al Direcției Avizare Acte Normative în cadrul Ministerului Justiției; d-na Graţiela-Magdalena Tudose, Consilier de soluționare a contestațiilor la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor; dl. Ioan-Cristian Chirteș – senator în Parlamentul României; dl. lector univ.dr. Marius Pașcan-deputat în Parlamentul României; dl. Kiss Ferenc – Viceprimarul oraşului Sovata; prof. univ. dr. Anton Trăilescu –Universitatea de Vest din Timișoara; conf. univ. dr. Mircea Ursuța- Universitatea din Oradea; d-na Lidia-Delia Bogdan – director general adjunct, Centrul Regional Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru -Alba Iulia; dl.Lucian Constantinescu- Șef Serviciu Direcția Infrastructură de Bază și de Acces, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; d-na asistent univ. dr. Cristina Feurdean– consilier evaluare-examinare la Direcția Generală Administrație Publică din cadrul  Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației; dl Ivan Valentin Dumitru Ioan-membru al Consiliului director al Asociației Comunelor din România (ACOR)-secretar Regiunea de Dezvoltare Centru și Președintele Filialei Județene Sibiu ACOR; profesor univ. dr. Emilian Ciongaru – Universitatea „Bioterra” București; conf. univ. dr. Flavia Lucia Ghencea -Universitatea Spiru Haret, Constanța; lector univ. dr. Marius Văcărelu; conf. univ. dr. Maria Orlov-președinte al Institutului de Științe Administrative al Republicii Moldova; prof. univ. dr. Ștefan Belecciu și lector univ. dr. Eugenia GugulanAcademia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova; dl. Plămădeală Iacob– consilier de soluționare a contestațiilor în cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor a Republicii Moldova; dna Daniela Teodora Lupei, Director al Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Mureş;  dl. Săvașcă Daniel Ovidiu-director executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Mureș; dl. Adrian Pleșa– Inspector Șef al Inspectoratului Județean în Construcții Mureș; dl. Ioan Rus-director executiv al Direcției Pentru Agricultură a Județului Mureș; dl. Dănuț Ștefănescu-director al Agenției Pentru Protecția Mediului Mureș; nu în ultimul rând, dl. Marius Cristian Cătană-director general SC Media Marketing SRL.

Amploarea evenimentului s-a evidențiat însă prioritar prin prezența și implicarea activă și la această ediție a autorităților publice locale din mai multe județe (Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Covasna), primari din mediul rural și mediul urban, dar și funcționari publici sau coordonatori ai instituțiilor publice de interes local. Astfel, această ediție a conferinței s-a bucurat de un număr de 113 participanți, cărora, în calitate de organizatori, le adresăm alese mulțumiri pentru această dovadă de confirmare a utilității evenimentului pentru toți cei implicați.