La sediul ADR Centru din Alba Iulia, domnul Fülöp László Zsolt, primarul orașului Sovata, și domnul Simion Crețu, director general ADR Centru, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul cinema Doina”, proiect  finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, respectiv Prioritatea de investiții 5.2, care urmărește  creșterea favorabilă ocupării forței de muncă, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice. Obiectivul general al proiectului este de a asigura refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor situate în intravilanul orașului, în vederea îmbunătățirii mediului urban, precum și pentru creșterea atractivității și competitivității turistice a stațiunii balneo-climaterice Sovata.

Valoarea totală a proiectului „Amenajare spațiu de agrement multifuncțional  în jurul cinema Doina” din Sovata, este de peste 6.392.240,29 lei, din care aproape 6,26 milioane lei (peste 1,4 milioane euro) sunt fonduri nerambursabile solicitate din FEDR și bugetul de stat (98,00% din valoarea eligibilă a proiectului), diferența fiind reprezentantă de contribuția beneficiarului, la cheltuielile eligibile și la cele neeligibile.

SC Media Marketing SRL a acordat consultanță în vederea elaborării cererii de finanțare și a anexelor conform ghidului solicitantului.