Proiectul „AMENAJARE SPAȚIU DE AGREMENT MULTIFUNCȚIONAL ÎN JURUL CINEMA DOINA” din stațiunea Sovata a fost selectat în vederea semnării contractului de finanțare prin POR 2014-2020, Axa prioritară 7 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului. SC Media Marketing SRL a acordat consultanță în vederea elaborării cererii de finanțare și a anexelor conform ghidului solicitantului.

Prin proiect se propune dezvoltarea infrastructurii de recreere și a potențialului turistic din stațiunea balneo-climaterică Sovata prin reutilizarea și remodelarea spațiului public din jurul cinematografului Doina, cu o suprafață de 9517 mp, și valorificarea acestuia prin transformarea într-un spațiu de agrement multifuncțional în aer liber.

Valoarea proiectului este de 6.392.240,29 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 6.258.936,31 lei.