În urma evaluării cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte PNRR/C15/01 – creșă medie comuna Vânători, județul Mureș a fost selecționată la finanțare cu proiectul PROIECT TIP ‐ CONSTRUIRE CREȘĂ MEDIE ÎN SAT VÂNĂTORI, COMUNA VÂNĂTORI, JUD. MUREȘ.

Valoarea finanțării proiectului este de 2.807.916 Euro fără TVA. Ministerul Dezvoltării asigură finanțarea, din fonduri europene, a acestei investiții în proporție de 100%, inclusiv costurile racordării creșei la utilități, iar autoritatea locală nu va fi nevoită să asigure contribuție proprie

Prin derularea investiției se va asigura construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe de tip mediu, pentru maxim 7 grupe/70 copii, în localitatea. Noua creșă, construită după proiectul-tip al Ministerului Dezvoltării, va avea săli de joacă, dormitoare, sală pentru festivități, bucătărie și spălătorie proprii, cabinet medical, spații administrative și spațiu de joacă amplu, în aer liber. Clădirile aferente vor fi dotate cu panouri solare şi fotovoltaice, pentru asigurarea necesarului de energie și apă caldă din surse regenerabile.

Scopul acestei investiții este crearea unei infrastructuri de calitate, a unui sistem de educație echitabil și a unor servicii esențiale privind oferta educațională din comuna Vânători, contribuind la creșterea calității vieții generațiilor viitoare.

La obținerea acestei finanțări Media Marketing a contribuit prin asigurarea serviciilor de consultanță în întocmirea cererii de finanțare, inclusiv întocmirea documentațiilor tehnice necesare în această fază a proiectului.