A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „ Amenajare centru cultural și zonă pietonală centrală în orașul Sovata  de către domnul Fülöp László-Zsolt, primarul orașului Sovata, și domnul Simion Crețu, Directorul general ADR Centru. Fondurile alocate prin semnarea contractului provin din resursele Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13.1, Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România.

Proiectul are o valoare totală de 14.047.808,80 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate este de 13.759.002,82 lei, respectiv 2.954.161 euro. Prin această investiție se va genera dezvoltarea infrastructurii de recreere și potențialul turistic al stațiunii balneo-climaterice Sovata,  fiind creat un centru cultural multifuncțional și fiind remodelat spațiul public, pentru revitalizarea fizică, economică și socială a orașului și creșterea numărului de turiști în Stațiunea Sovata. Acest proiect este prevăzut a se încheia până în 28 februarie 2023.

Obiectivul proiectului o constituie îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Sovata, obiectiv care contribuie la atingerea obiectivului specific al axei prioritare 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii prin crearea unei infrastructuri urbane adecvate, care asigură accesul populației la servicii culturale, recreative, educaționale. Asigurarea unui centru multifuncțional și a unui spațiu urbane deschise, reabilitate va oferi un sprijin real pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din Sovata.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  • Îmbunătățirea serviciilor culturale, recreative și educaționale prin amenajarea unui centru cultural. Acest obiectiv va contribui la evitarea depopulării orașului Sovata stimulând tineretul prin oferirea accesului facil la activități culturale în condiții acceptabile, asigurarea echipamentelor adecvate, crearea unui mediu prietenos și atractiv
  • Îmbunătățirea spațiilor publice urbane prin construirea unor zone pietonale centrale. Acest obiectiv va contribui la revitalizarea zonei centrale a orașului Sovata.

Proiectul Amenajare centru cultural și zonă pietonală centrală în orașul Sovata” se va implementa în două locații, având și două categorii de investiții. Pe amplasamentul de pe str. Principală, nr.161 se va amenaja Centrul cultural, care va avea două săli, una cu 500 locuri și una mai mică, având o capacitate de 150 locuri, într-un imobil cu parter și mansardă parțială, construit pe o suprafață totală de 1.428,15 mp.

Pe amplasamentul de pe str. Principală nr.157 se va amenaja zona pietonală centrală, pe o suprafață de 1.915 mp. Proiectul prevede investiții în realizarea de alei asfaltate, alei din piatra naturală, zone verzi înierbate, arbori și arbuști ornamentali, bănci cu structura din beton armat aparent și șezut din lemn cu fundații din beton simplu, instalații electrice.

Cele două componente ale proiectului (Centru Cultural și zona pietonală) sunt complementare, deoarece împreună reușesc să deservească nevoile culturale și de recreere a populației orașului Sovata. Noul centru multifuncțional va fi ușor accesibil și adecvat pentru un număr însemnat de persoane, evenimente și activități.

La succesul acestui proiect Media Marketing a contribuit prin asigurarea serviciilor de consultanță în elaborarea cererii de finanțare și a anexelor în conformitate cu cerințele finanțatorului și prin prestarea serviciilor de proiectare faza Studiu de fezabilitate/DALI.