În cursul lunii decembrie comuna Lunca Bradului a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) pentru proiectul  „Asfaltare strada Fântânel și strada Pârâul Bisericii în comuna Lunca Bradului, județul Mureș”.

Asfaltarea străzilor Fântânel și Pârâul Bisericii din comuna Lunca Bradului face parte din proiectul de dezvoltare urbanistică a comunei.  Prin executarea lucrărilor propuse se vor obține mai multe avantaje: mărirea siguranței și a vitezei de circulație vehiculelor, scăderea costurilor de întreținere, evacuarea apelor prin amenajarea șanțurilor.

Străzile cuprinse în proiect  sunt în lungime totală de 2.774 m, valoare totală a investiției fiind de  2.136.381 lei, din care valoarea eligibilă 1.964.566 lei.

SC Media Marketing SRL a oferit servicii de consultanţă tehnică și financiară în elaborarea documentaţiei şi întocmirea dosarului investiţiei conform solicitărilor finanţatorului, în vederea încheierii contractului de finanţare cu MDRAPFE.