Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație a semnat contractul de finanțare al proiectului „Eficientizare energetică clădiri rezidențiale multifamiliale din loc. Cristești”. Proiectul va fi finanțat cu suma totală de 37.929.462,57 lei (cu TVA inclus), prin apelul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1

Obiectivul proiectului constă în renovarea energetică a 14 blocuri de locuințe din comuna Cristești, situate pe str. Principală nr. 537, 537A-537B, 678A-678K.

Realizarea proiectului va conduce la îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice,  a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Se vor executa următoarele tipuri de lucrări:

 • Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
 • Reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
 • Alte tipuri de lucrări ( repararea și/sau realizarea trotuarelor de protecţie, repararea acoperişului tip şarpantă etc.)

Lucrările propuse vor conduce la:

 • reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) cu minim 50%
 • reducerea consumului de energie primară totală (kWh/m2 an) cu minim 30% si maxim 60%
 • reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) cu minim 30% si maxim 60%

Media Marketing contribuit la obținerea acestei finanțări prin prestarea următoarelor servicii:

 • elaborarea Cererii de finanțare conform anexelor la Ghidul solicitantului aferent PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1;
 • întocmirea Descrierii investiției și propunerii de HCL privind aprobarea depunerii proiectului in cadrul apelului;
 • consiliere în respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute în procedura de elaborare a cererii de finanțare;
 • colectarea informațiilor necesare pentru elaborarea proiectului; prelucrarea și analiza tuturor informațiilor obținute de la terți;
 • participarea la ședințele de lucru necesare;
 • depunerea cererii de finanțare.