Comuna Brîncovenești a semnat în luna martie contractul de finanțare cu MDRAPFE pentru investiția „Canalizare menajeră cu stație de epurare în localitățile Brîncovenești și Vălenii de Mureș, comuna Brîncovenești, județul Mureș”valoarea totală a investiției este de 20.797.453 lei inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă prin PNDL Etapa 2 este de 19.862.650 lei inclusiv TVA.

Prin realizarea prezentului proiect se va asigura un sistem centralizat de colectare și evacuare a apelor uzate menajere spre stația de epurare proiectată, cât și controlul evacuărilor și  protecția mediului. Astfel locuitori comunei Brîncovenești vor beneficia de un grad mai ridicat de civilizație și sănătate în conformitate cu standardele în vigoare, totodată punându-se bazele dezvoltării economice a comunei, deoarece până acum în comună nu s-a putut dezvolta nici un fel de activitate de anvergură, căci lipsind sistemul centralizat de canalizare menajeră nu se puteau obține avizele și acordurile necesare unei asemenea investiții.

Proiectul cuprinde realizarea următoarelor obiective:

  • Rețele de canalizare menajeră, localitatea Brîncovenești – 9.137 ml;
  • Rețele de canalizare menajeră, localitatea Vălenii de Mureș – 8.675 ml;
  • Stații de pompare pentru ape uzate, localitatea Brîncovenești – 6 buc;
  • Stații de pompare pentru ape uzate, localitatea Vălenii de Mureș – 8 buc;
  • Stația de epurare  – 1 buc.

SC Media Marketing SRL a oferit servicii de consultanţă tehnică și financiară  în elaborarea documentaţiei şi întocmirea dosarului investiţiei conform solicitărilor finanţatorului, în vederea încheierii contractului de finanţare cu MDRAPFE.