Instituţia Prefectului- Judeţul Mureş şi Media Marketing, societate de consultanţă specializată în servicii pentru administraţia publică locală, au organizat Conferinţa Internaţională cu tema: NOUL PACHET LEGISLATIV ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE – IMPLICAȚII ȘI PROCEDURI. FONDURI EUROPENE 2016 – 2020”, Ediţia a şaptea, desfășurată în perioada 7-10 aprilie 2016 la Hotelul Aluniş din Sovata.

Partenerii acestui eveniment au fost autorităţi publice, reprezentanţi ai societăţii civile şi mediului academic cu notorietate în domeniului dreptului administrativ şi ştiinţelor administrative, respectiv Instituția Prefectului-Județul Alba, Institutul de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, Institutul de Ştiinţe Administrative al Republicii Moldova, Societatea Română de Cercetare Pentru Afaceri Publice şi Private.

Succesul Conferintei a fost marcat de prezenţa la dezbateri a unor personalităti ale vieţii publice şi mediului academic din România si străinătate, cum sunt: prof.univ.dr. Verginia Vedinaş (preşedinte de onoare al evenimentului); conf. univ. dr. Emilia Lucia Cătană-Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, președinte al Comitetului de organizare;dl. Bogdan Pușcaș– președinte Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice; dr. Lucian Goga – Prefectul judeţului Mureş; dl. Ovidiu Dancu –vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș; dl. Szabó Árpád –vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș; dl.Peter Ferenc – Primarul oraşului Sovata; d-na Maria Ivan, director al Direcției de coordonare din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru;  dl.Marian Ionescu, director general al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia; Dl. dr. Marius Pașcan– senator, vicepreședinte al Comisiei pentru cultură şi media, membru în Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului din Senatul României; dna Daniela Teodora Lupei, Director al Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Mureş;  dl. Săvașcă Daniel Ovidiu-director executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Mureș; conf.univ.dr. Maria Orlov – preşedintele Institutului de Ştiinţe Administrative al Republicii Moldova; dl. Felix Hodos, practician de insolvență și președinte al Societății Academice pentru Afaceri Publice și Private; d-na Pîslari Svetlana, prodecan al Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată din Republica Moldova, secretar ştiinţific al Institutului de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova.

Conferinţa s-a axat pe subiecte cu deosebite conotaţii practice dar şi ştiinţifice, în special fiind abordată tema achizițiilor publice în contextul propunerii noului pachet legislativ în materie care transpune noile directive europene – Directiva 2014/24/UE și Directiva 2014/25/UE , respectiv  problematica accesării fondurilor europene în perioada 2016 – 2020.

Conferinţa a abordat şi alte probleme stringente pentru autorităţile administraţiei publice locale, respectiv implicațiile aplicării noului cadru normativ în materia organizării, administrării și exploatării pajiștilor permanente precum și a aprobării schemelor de plăți care se aplică în agricultură și problematica Strategiilor de dezvoltare locală GAL 2014-2020.

De asemenea, în cadrul acestui eveniment d-na profesor univ. dr. Verginia Vedinaș și-a lansat recenta carte Statutul funcționarilor publici (Legea nr. 188/1999).Comentarii, legislație, doctrină și jurisprudență, Ediția a II-a, revăzută și adăugită,  publicată în anul 2016 la editura Universul Juridic (evenimentul fiind postat și pe site-ul acestei prestigioase edituri de carte juridică). Această carte prezintă o valoare deosebită atât pentru mediul științific cât și pentru funcționarii publici.