Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş şi Media Marketing, în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, Institutul de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, Institutul de Ştiinţe Administrative al Republicii Moldova , Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș și Editura C.H. Beck, organizează Conferinţa națională cu tema: „ACHIZIȚII PUBLICE. CADRU NORMATIV, PROCEDURI ȘI CĂI DE ATAC, ÎN CONTEXTUL EUROPEAN AL ACCESĂRII FONDURILOR STRUCTURALE” , care va avea loc în perioada 22.02.2018 – 25.02.2018, la Hotel Aluniş, Sovata.

Aflată la a VIII-a ediție, dezbaterea reunește în mod tradițional specialiști și practicieni în domeniul administrației publice în general și particularizat în domeniul achizițiilor publice, românești și internaționale. Utilitatea acestui eveniment este dată în principal de considerentul că reprezintă un bun prilej de a reuni  autorităţile publice cu competență de reglementare și decizională în domeniu cu reprezentanţi ai societăţii civile şi mediului academic cu notorietate în domeniului dreptului administrativ şi ştiinţelor administrative, în scopul analizei și clarificării unora din controversele generate de aplicarea noului cadru normativ în materie reprezentat de Legile nr. 98-101 din 2016, după mai bine de un an de la intrarea lor în vigoare. De asemenea, o tradiție a acestui eveniment o constituie analiza în cadrul dezbaterilor a unor teme conexe cum este specificitatea achizițiilor publice în domeniul de larg interes al accesării fondurilor europene 2016 – 2020.

În prim planul evenimentului nostru se evidențiază prezenta și implicarea activă la fiecare ediție a autorităților publice locale din mai multe județe (Mureș, Alba, Brașov, Cluj, Harghita), primari și consilieri locali, dar și funcționari publici sau coordonatori ai instituțiilor publice de interes local.

Au confirmat până în prezent participarea:

– d-na profesor univ. dr. Verginia Vedinaș –Universitatea din București, președinte al Institutului de Științe Administrative al României „Paul Negulescu”, cu o experiență remarcabilă în domeniul dreptului administrativ și particularizat în materia controlului fondurilor publice, președinte de onoare al evenimentului;

dl. Bogdan Pușcaș, președintele cu rang de secretar de stat al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Ministerul Finanțelor Publice;

– d-na  Mihaela Voinea – Director General al Directiei Generale Achiziții  din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

-dl. dr. Lucian Goga – prefectul Județului Mureș;

-dl. Péter Ferenc – președintele Consiliului Județean Mureș;

-d-na conf. univ. dr. Maria Orlov– președintele Institutului de Ştiinţe Administrative al Republicii Moldova.

De asemenea, și-a exprimat intenția de a participa dl. europarlamentar ec. Siegfried  Mureșan, Vicepreședinte  al Comisiei pentru bugete al Parlamentului European, negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul UE din 2018.

Sunt în curs de a confirma participarea reprezentaţi ai: Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor; Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR); Centrului Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia; Agenţiei Pentru Dezvoltare Regională Centru; alți reprezentanți de prestigiu ai mediul academic.

Informaţii privind edițiile anterioare ale evenimentului pot fi consultate la „Evenimente”.