În data de 27.02.2019 la sediul ADR Centru din Alba Iulia, domnul Petru Vultur, primarul comunei Lunca Bradului, și domnul Simion Crețu, director general ADR Centru au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare Școala Gimnazială Lunca Bradului”,  proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,  Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Acest proiect va asigura realizarea unei infrastructuri şcolare corespunzătoare prin reabilitarea şi modernizarea celor 3 clădiri existente ale Școlii Gimnaziale Lunca Bradului. Prin modernizarea clădirilor va creşte gradul de adecvare a utilităţilor prin realizarea de grupuri sanitare interioare conectate la o sursă de apă autorizată şi la sistemul de canalizare. Totodată vor fi asigurate  facilităţile necesare pentru programul de tip „Scoala după şcoală”, contribuind la îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi la o rată de tranziţie mai mare către nivelurile superioare de educaţie, concomitent cu reducerea ratei de abandon şcolar în rândul elevilor din ciclul gimnazial din comuna Lunca Bradului.

Valoarea totală a proiectului este 5.383.011,83 lei, din care finanțare nerambursabilă 5.275.351,60 lei.

SC Media Marketing SRL a asigurat servicii de proiectare pentru investiția propusă și servicii de consultanță în vederea elaborării cererii de finanțare și a anexelor conform ghidului solicitantului.