A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE A SC BINALE STRATIFICATE SRL PRIN ACHIZIŢIONAREA DE NOI UTILAJE”  prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competivității întreprinderilor mici și mijlocii. SC Media Marketing SRL a acordat consultanță în vederea elaborării cererii de finanțare conform ghidului solicitantului.

Proiectul îşi propune să revitalizeze activitatea societăţii SC Binale Stratificate SRL din Miercurea Nirajului, județul Mureș, ţinând cont de cele trei componenete majore ale dezvoltării durabile a întreprinderii şi anume: economic, mediu şi social.

Astfel, prin achiziţionarea noilor bunuri necesare în procesul tehnologic de fabricare  de uși și ferestre din lemn stratificat creşte productivitatea şi competivitatea economică a firmei, se optimizează consumul de materii prime,  materiale şi energie și se minimizează generarea deşeurilor şi a cheltuielile de eliminare ale acestora. Prin achiziţionarea echipamentelor din proiect la SC Binale Stratificate SRL în fiecare etapă a lucrărilor de exploatare se minimizează evacuările de poluanţi şi se asigură eliminarea poluării fonice generate de diferite echipamente.  Totodată, prin implementarea proiectului se asigură condiţii de muncă mai bune pentru angajaţi, instruire şi perfecţionare în vederea utilizării utilajelor achiziţionate.

Valoarea proiectului este de 2.300.309,27 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 1.353.123,10 lei.