Un contract de finanțare ce propune îmbunătățirea condițiilor de locuire din orașul Luduș se va realiza prin finanțare din fondurile nerambursabile Regio. Proiectul va asigura creșterea eficienței energetice în orașul Luduș, cu finanțarea asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Operațiunea A – clădiri rezidenţiale, contractul fiind semnat de către domnul Ioan–Cristian Moldovan, primar al orașului Luduș și de către domnul Simion Crețu, directorul general ADR Centru.

Prin lucrările de intervenție proiectate în cadrul proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – componenta 1 Decembrie 1918 nr. 19”,se preconizează creșterea eficienței energetice pentru clădirile rezidențiale de la imobilul nr.19 din B-dul 1 Decembrie 1918, scările A, B.

Clădirea supra căreia se dorește efectuarea lucrărilor de intervenții a fost construită în perioada 1970-1990, fie dispune de sisteme de izolație necorespunzătoare, fie nu dispune de sisteme de izolație sau alte îmbunătățiri care să ducă la eficientizarea energetică a acesteia, situație care se reflectă în valorile ridicate ale cheltuielilor cu întreținerea. Prin realizarea investiției se preconizează scăderea cheltuielior, crearea unui climat corespunzător pentru spațiul locuibil, situație care va duce, în final, la cresterea eficienței energetice si, totodată, creșterea gradului de satisfacție al proprietarilor din imobil.

Implementarea proiectului va duce la:

 • Reducerea emisiilor de CO2 sub valorile corespunzătoare perioadei 31.12.2020;
 • Reducerea consumului de energie primară cu peste 40% față de consumul inițial;
 • Mai mult de 50% din consumul de energie primară va fi din surse regenerabile;
 • Îmbunătățirea condițiilor de confort interior;
 • Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră, conducând astfel la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Imobilele incluse în proiect sunt într-o stare bună din punct de vedere al structurii de rezistență, dar tâmplăriile interioare și unele exterioare nu asigură etanșeitatea corespunzătoare, izolațiile termice exterioare sunt insuficiente pentru realizarea comfortului termic, instalațiile termice sunt învechite și ineficiente.

Prin proiect se propune executarea următoarelor lucrări:

 • Se va termoizola clădirea la exterior, prin placare cu vată bazaltică de 10 cm, peste care se va aplica o tencuială structurată, iar apoi o tencuială decorativă cu granulația de 1,5 mm;
 • Pentru a putea îmbunătăți termic clădirea, se va monta, pe acoperiș, polistiren extrudat ignifugat de 15 cm, peste care se va turna un beton de pantă armat, cu plase sudate;
 • La imobilurile cu șarpanta din lemn se va schimba învelitoarea din țiglă din argilă arsă și se va monta folie apoi leațuri și tigla din argilă arsă;
 • Se vor închide toate balcoanele astfel:
  • la exterior cu OSB pe structură metalică zincată peste care se va monta termosistemul;
  • La interior cu plăci din rigips montate pe profile metalice, pereții din rigips se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă;
 • Se va înlocui tâmplăria exterioară, pentru a crește eficiența energetică. Ferestrele vor fi din tâmplărie PVC cu 7 camere și geam termopan, prevăzute cu grile de ventilare; ușile de acces vor fi din tâmplărie de PVC cu barieră termică;
 • Se vor închide balcoanele cu tâmplărie PVC cu 7 camere și geam termopan, prevăzute cu grile de ventilare; ușile de acces vor fi din tâmplărie de PVC cu barieră termică;
 • Se vor reface învelitorile la balcoane cu profile metalice, învelitoare țiglă metalică și termoizolație cu vată minerală de 10 cm grosime;
 • Se vor reface spaleții interiori afectați de schimbarea tâmplăriei;
 • Pentru persoanele cu handicap se va monta la începutul și sfârșitul fiecărui tronson de scări, bandă avertizoare antiderapantă cu lățimea de 10 cm și lungimea egală cu lățimea scării;
 • Se vor zugrăvi pereții interiori afectați de schimbarea tâmplăriei;
 • Se vor zugrăvi pereții și tavanele din spațiile comune: holuri și case de scară;
 • Se va reface sistemul de colectare a apelor meteorice de pe clădire, deversându-se în canalizare pluvială;
 • Se vor reface trotuarele de protecție din jurul clădirii, pentru a elimina problema infiltrației apelor meteorice la fundații;
 • Se vor desface toate instalațiile de pe fațadele imobilelor pentru montarea termosistemului;
 • Se vor remonta toate instalațiile pe fațada termoizolată a imobilelor;
 • Se vor înlocui corpurile de iluminat din spațiile comune (casa scării, holuri).

Valoarea totală a contractului este de 1.640.958,50 lei, din care valoare totală contribuție publică 1.322.828,45 lei.

La succesul acestui proiect Media Marketing a contribuit prin servicii de consultanță în elaborarea cererii de finanțare și a anexelor în conformitate cu cerințele finanțatorului.