SC Media Marketing SRL a acordat consultanță în vederea elaborării dosarului de finanțare nerambursabilă pentru proiectul „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC AL COMUNEI DANEȘ PRIN ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE” selectat pentru finanțare prin măsura M08/6B – Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație. Comuna Daneș îşi propune să achiziţioneze prin acest proiect un tractor, o remorcă cu 2 axe, o lamă de zăpadă, tiranți și un încărcător frontal cu cupă pentru întreținerea domeniului public al comunei Daneș, contribuind astfel la obiectivele Măsurii M8/6B – Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație, prin dotarea cu echipamentele necesare. Investiția se va realiza pe teritoriul comunei Daneș, formată din localitățile Daneș, Cris,  Seleușul Mare și Stejăreni, ce fac parte din teritoriul eligibil al Grupului de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor. Obiectivul general al proiectului se referă la îmbunătățirea accesului populației la serviciile publice de bază, prin achiziționarea de utilaj și accesorii pentru serviciul public de întreținere a drumurilor din comuna Daneș. Utilajele propuse a se achiziționa sunt necesare deoarece comuna Daneș are în proprietate drumuri comunale, străzi și multe spații publice pentru care comuna și-a luat angajamentul de a le întreține. Proiectul va deservi toti cei 4874 locuitori ai comunei, conform recensământului populaţiei efectuat în 2011, inclusiv toate instituțiile publice, intreprinderile, asociațiile și fermierii din cadrul UAT-ului.

 Valoarea proiectului este de 59.489,86 euro, din care finanțarea nerambursabilă va fi de 49.991,48 euro.