A avut loc recepția finală a lucrărilor în cadrul obiectivului de investiții „MODERNIZARE DC 70 ȘI STRĂZI ÎN COMUNA VIIȘOARA, JUDEŢUL MUREȘ”. Scopul proiectului a fost modernizarea drumului comunal DC70 și a unor străzi din Comuna Viișoara, în lungime totală de 9.253 m.

Necesitatea investiţiei a fost determinată de degradarea unor elemente de construcție datorită trecerii timpului; existența unui sistem rutier neadaptat la necesitatea preluării traficului actual și de perspectivă; deficiențe în ceea ce privește colectarea și evacuarea apelor pluviale

In cadrul acestui proiect s-au realizat lucrări de modernizare a structurii rutiere existente; lucrări de colectare și evacuare dirijată a apelor pluviale; lucrări de execuție podețe; lucrări de asigurare a siguranței rutiere.

Lucrările de modernizare executate asigură parcurgerea străzilor în condiții de siguranță și comfort, scurgerea apelor de pe suprafața carosabilă, evacuarea și conducerea lor către emisari, prin sanţuri din pământ si rigole din beton.

Prin executarea lucrărilor propuse pe amplasament s-au obținut următoarele avantaje tehnico – economice:

  • Reducerea timpului de deplasare a locuitorilor către zonele de interes;
  • Reducerea cheltuielilor cu consumul de combustibili;
  • Reducerea cheltuielilor cu trenul de rulare;
  • Reducerea noxelor poluante și a prafului;
  • Creșterea gradului de accesibilitate la procesul de învățământ a elevilor;
  • Reducerea timpului de intervenție a pompierilor, poliției, salvării etc., având ca efect salvarea de vieți omenești și bunuri.
  • Sporirea accesului la terenurile agricole din zonă.
  • Îmbunătățirea nivelului de trai a locuitorilor comunei.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2002. Valoarea finală a investiției este de 7.690.125,14 lei, din care valoarea totală eligibilă 4.531.556,04 lei.

În cadrul acestui proiect Media Marketing a asigurat servicii de consultanță în elaborarea cererii de finanțare și în managementul investiției.