A fost făcută recepția lucrărilor din cadrul proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA BRÂNCOVENEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”, proiect care a beneficiat de o finanțare nerambursabilă acordată prin  Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Străzile modernizate sunt străzi secundare în mediul rural, situate în localitățile Brâncovenești, Vălenii de Mureș, Idicel de Pădure, din comuna Brâncovenești, județul Mureș. Suprafața carosabilă ocupată de lucrare este de 42.756,35 mp; lungimea totală modernizată este de 11.762 m. Totodată a fost construite 3 poduri noi și reabilitate 2 poduri în localitatea idicel de Pădure.

Necesitatea investiţiei a fost determinată de următoarele considerente:

  • degradarea unor elemente de construcție datorită trecerii timpului;
  • sistemul rutier neadaptat la necesitatea preluării traficului actual și de perspectivă;
  • deficiențe în ceea ce privește colectarea și evacuarea apelor pluviale.

Prin executarea lucrărilor propuse pe amplasament s-au obținut următoarele avantaje tehnico – economice :

  • Reducerea timpului de deplasare a locuitorilor către zonele de interes;
  • Reducerea cheltuielilor cu consumul de combustibili;
  • Reducerea cheltuielilor cu trenul de rulare;
  • Reducerea noxelor poluante și a prafului;
  • Îmbunătățirea accesului la procesul de învățământ a elevilor;
  • Reducerea timpului de intervenție a pompierilor, poliției, salvării etc având ca efecte salvarea de vieți omenești și bunuri;
  • Facilitarea accesului la terenurile agricole din zonă.

Modernizarea părții carosabile a străzilor s-a realizat prin așternerea  următoarelor straturi: fundație de balast – 25 cm, strat de bază din piatră spartă -12 cm, strat de legătură din binder de criblură – 6 cm, strat de uzură din mixtură asfaltică – 4 cm. Acostamentele au fost amenajate prin așternerea unui strat de piatră spartă pe un strat de nisip pilonat. Scurgerea apelor de pe platforma străzilor se asigură prin șanțuri și rigole, după caz. Accesele existente pe traseul străzilor se realizează prin rigole carosabile din beton.

Valoarea totală a proiectului este de 1.513.254 euro, din care valoarea eligibilă este de 973.732  euro.

 Media Marketing SRL a asigurat servicii de proiectare pentru investiția realizată și servicii de consultanță în managementul proiectului.