Au fost finalizate lucrările la proiectul Reabilitare și modernizare DC6 și DC53, comuna Frumoasa, județul Harghita, proiect finanțat  în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Prin realizarea acestui proiect au fost reabilitate și modernizate drumurile comunale din comuna Frumoasa pe lungime totală de 5.552 m.

Inițial drumurile au fost cu pietruire mixtă de circa 30 cm, cu o lățime a platformei carosabile de 4,00/5,00 m. Șanțurile existente erau din pământ, dar erau inierbate și colmatate, ceea ce a dus la neasigurarea scurgerii optime a apelor pluviale.

În cadrul proiectului au fost efectuate lucrări de modernizare a structurii rutiere existente; lucrări de colectare și evacuare dirijată a apelor pluviale; lucrări de execuție podețe; lucrări de execuție a trotuarelor pietonale, lucrări de reabilitare pod, lucrări de asigurare a siguranței rutiere – pentru siguranta circulaţiei a fost prevăzută semnalizare rutieră verticală (indicatoare de circulaţie) și marcaje longitudinale şi transversale.

Valoare totală a proiectului a fost de 1.632.051,54 Euro, din care valoare eligibilă 999.930 Euro.

Media Marketing a contribuit la realizarea acestui proiect cu asigurarea serviciilor de proiectare și asistență din partea proiectantului, a serviciilor de consultanță în obținerea finanțării și a serviciilor de consultanță în managementul proiectului.