Domnul Jánosi Ferenc , primarul comunei Ernei, și domnul Simion Crețu, director general ADR Centru au semnat în data de 1 aprilie 2019, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, contractul de finanțare pentru proiectul Construire grădiniţă cu program prelungit în localitatea Ernei, comuna Ernei,  proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiții 10. Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formareObiectiv Specific 10.1. Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Prin realizarea proiectului se va asigura o  infrastructură educațională corespunzătoare pentru desfășurarea învăţământului preşcolar în comuna Ernei. Proiectul include construirea unei grădiniţe cu program prelungit, cu capacitatea de 4 grupe, asigurându-se astfel spaţii de învăţământ suficiente şi conforme cerinţelor actuale. Totodată se va dota grădinița nou construită cu teren de joacă, mobilier adecvat și mijloacele fixe necesare desfășurării în condiții optime a activității didactice.

Astfel populaţia şcolară din comuna Ernei va beneficia de infrastructură îmbunătăţită, scăzând riscul de abandon şcolar şi de părăsire timpurie a şcolii, în același timp fiind îmbunătățite condițiile pentru persoanele cu dizabilităţi, care vor beneficia de infrastructura necesară.

Totodată, în condiţiile realizării proiectului cadrele didactice îşi pot desfăşura activitatea mai eficient asigurându-se condițiile pentru un proces educaţional calitativ, la standarde europene.

Valoarea totală a proiectului este 3,811,167.78 lei, din care finanțare nerambursabilă 2,811,386.72 lei.

SC Media Marketing SRL a asigurat servicii de proiectare, respectiv servicii de consultanță în vederea elaborării cererii de finanțare și a anexelor conform ghidului solicitantului.

Fonduri europene de aproape 4 milioane de lei pentru dezvoltarea învățământului preșcolar în Ernei