Elevii și profesorii de la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” din Deda, județul Mureș, vor
avea parte în viitorul apropiat de condiții moderne de predare-învățare. Asta după ce
zilele acestea proiectul de reabilitare și modernizare a unității de învățământ realizat de
administrația locală împreună cu firma de consultanță Media Marketing SRL Tîrgu-
Mureș, în valoare de 7.879.304,46 lei, din care fonduri nerambursabile 7.721.518,34 lei,
a fost admis la finanțare. Pasul următor pentru proiectul „REABILITARE SI
MODERNIZARE LICEU TEHNOLOGIC VASILE NETEA” este ca, în viitorul apropiat, să
se semneze contractul de finanțare între Agenția de Dezvoltare Regională Centru și Comuna
Deda.
Potrivit proiectului, prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic
„Vasile Netea”, se va asigura un proces educațional calitativ și atractiv în Comuna Deda,
contribuind astfel la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea
abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a
învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de
educație.
Prin proiect se va reabilita, etaja și moderniza clădirea existentă a liceului, adică se vor
moderniza 16 săli de clasă și 9 laboratoare, creându-se astfel condiții superioare de
participare la procesul de învățământ pentru cei aproape 550 de elevi și 70 de profesori ai
Liceului Tehnologic „Vasile Netea”.

La succesul acestui proiect Media Marketing a contribuit prin servicii de consultanță în
elaborarea cererii de finanțare și a anexelor în conformitate cu cerințele finanțatorului,
respectiv prin prestarea serviciilor de proiectare, faza Studiu de fezabilitate.

Proiectul urmează să fie finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 / Axa
prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1
Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și
formare Apelul de proiecte POR/2017/10/10.1/10.1b/7 REGIUNI
Obiectivul general al proiectului „REABILITARE SI MODERNIZARE LICEU
TEHNOLOGIC VASILE NETEA” îl constituie creșterea gradului de participare a populației
în învățământul primar și gimnazial în comuna Deda prin îmbunătățirea infrastructurii
educaționale a Liceului Tehnologic „Vasile Netea”.