În cursul lunii decembrie a fost semnat  contractul de finanțare dintre  Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) și comuna Gănești pentru proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”.

Asfaltarea străzilor secundare din comuna Gănești face parte din proiectul de dezvoltare urbanistică a comunei.  Prin executarea lucrărilor propuse se va mări siguranța și viteza de circulație a  vehiculelor și vor scădea costurile de întreținere.

Lungimea străzilor proiectate este de 3.785 m astfel: în localitatea Gănești 2.812 m, în localitatea Seuca 973 m

Valoarea totala a investitiei cu TVA este 4.724.010 lei, din care eligibil 4.480.509 lei, inclusiv TVA.

SC Media Marketing SRL a oferit servicii de consultanţă tehnică și financiară în elaborarea documentaţiei şi întocmirea dosarului investiţiei conform solicitărilor finanţatorului, în vederea încheierii contractului de finanţare cu MDRAPFE.