Comuna Adămuș a semnat contractul de finantare prin PNDL – Etapa II pentru investiția „Înfiinţare reţea de apă uzată în localităţile Corneşti şi Crăieşti, comuna Adămuş, judeţul Mureş”.

Principalele avantaje în urma finalizării proiectului sunt următoarele:

  • Îmbunătățirea condițiilor de viață și sanitare ale locuitorilor comunei;
  • protecția mediului prin stoparea poluării apelor freatice din zonă;
  • creșterea zestrei edilitare a localităților din comună și implicit a nivelului de trai;
  • crearea unei premize  privind dezvoltarea economică și comercială în zonă.

Lucrările care se propun a se realiza prin proiect sunt:

1.în localitatea Cornești: canalizare menajeră – lungime rețea 12.205 m, cămine de vizitare din beton – 407 bucăți, stații de pompare ape uzate, conducte refulare de la fiecare stație de pompare ape uzate, racorduri de la fiecare gospodărie în parte – numărul de cămine de racord este de 450 bucăți.

2.în localitatea Crăiești: canalizare menajeră – lungime rețea 8.867 m, cămine de vizitare din beton253 bucăți,  stații de pompare ape uzate, conducte refulare de la fiecare stație de pompare ape uzate, racorduri de la fiecare gospodărie în parte – numărul de cămine de racord este de 430 bucăți.

Valoarea totală a investiției este de 21.356.468,06 lei, inclusiv TVA, din care valoarea eligbilă este de 20.250.074,34 lei,  inclusiv TVA.

SC Media Marketing SRL a oferit servicii de consultanţă tehnică și financiară  în elaborarea documentaţiei şi întocmirea dosarului investiţiei conform solicitărilor finanţatorului, în vederea încheierii contractului de finanţare cu MDRAPFE.