Media Marketing a depus la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)  solicitarea de informare nr.213 din data de 17.03.2021 referitor la derularea apelurilor de proiecte POIM/881/9/1, Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2,  respectiv apelul POC – Achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă pentru uz școlar și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line.

La această solicitare Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis răspunsul nr.27646/19.04.2021, referitor la derularea Acțiunii 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură –  Secțiunea e-educație – apel 2. Din răspunsul primit reiese faptul că procesul de evaluare a proiectelor depuse suferă întârzieri din cauza numărului mare de proiecte depuse, MIPE neputând estima un calendar de evaluare și selecție a cererilor.

Raspuns Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene